Paler Ash

Emanuel Cederqvist & Sean Gardiner

Bokrelease och vernissage fredag 26/4, kl 17-20.

Paler Ash skildrar askträdet och dess förändrade öde med anledning av askskottsjukan, en svampsjukdom från Asien som för närvarande sprider sig över hela Europa, vilket utgör ett allvarligt hot mot artens framtid.

Den europeiska asken är ett lövträd som finns över stora delar av kontinenten. Det är vanligt förekommande, kulturellt rikt och ekologiskt viktigt. Även om det är okänt hur allvarligt sjukdomen kommer att påverka arten som helhet – prognoser varierar från hoppfulla till totalt förödande – kommer dess påverkan utan tvekan att vara katastrofal för både arten och den plats där trädet växer. 

Fotografierna är centrerade runt Öland (där sjukdomen är väletablerad och synlig) och Dorset, England (där den börjar bli synlig). Dessa platser – relativt öster och väster om trädets geografiska utbredning – fungerar som vaga speglingar av varandra: ett ungefärligt förflutet och en förestående framtid. Tillsammans blir det ett sätt att visualisera hur platsens betydelse förändras, samt en reflektion över effekten av trädets långsamma försvinnande.  

Även om Askskottsjukans uppkomst fortfarande är okänd är dess spridning antagligen resultatet av en kombination av saker – vissa är kanske naturliga, andra går troligtvis att undvika – oavsett är det svårt att inte se askskottsjukans uppkomst som karaktäristisk för den tid vi lever i. Paler Ash är tänkt som både dokument och elegi, samtidigt som det vittnar om trädets närvaro antyder arbetet dess förestående försvinnande.