Chain

Tansiyu Chen

Välkommen på vernissage, fredag den 22 mars kl 17-20!

”Chain” är både uttalet av mitt efternamn och samtidigt ett återkommande tema i min konstnärliga praktik – livet utan frihet. Jag använder termen för att fånga de komplexa upplevelserna av att vara en kinesisk kvinna, där hinder och diskriminering alltid varit en del av livet. Snarare än att möta dessa problem för vad de är, finner jag ofta att vi istället förskönar dem och skapar en illusion av att de inte längre påverkar oss.

Från kedjeformade skulpturer gjorda med grönsaker och is, till performances där tushmålningar skapas av smältande iskedjor, och vidare till installationer och målningar som berör osynliga restriktioner. Vad ska jag göra med dessa ständigt återkommande kedjor?

Tansiyu Chen är en bildkonstnär baserad i Oslo, Norge. Hennes konstverk inbegriper en stor variation av former och material, med fokus på människors livserfarenheter från totalitära länder där livshistorier gömts bakom censur och propaganda. Hon använder ofta symboler och metaforer i sina verk, vilka förenas med olika material och humoristiska narrativ. Verken återspeglar den påtvingade tystnaden från hennes hemland som har tillfogat henne en komplex rädsla, en vilja till uppror och en känsla av beslutsamhet. Tansiyu Chen söker en visuell berättelse utan ord.