Kulturnatta: Guidade turer

John Huntington

Under Kulturnatta har John Huntingtons utställning “Rapport från Skymningsbyråkratin” öppet. Konstnären ger två guidade turer i utställningen under kvällen: På svenska 18.00-18.30 och på engelska 19.00-19.30.

Skymningsbyråkratin är en samling händelser, föremål och experimentella strategier som utforskar administrationens underströmmar och byråkratins alternativa sidor. Projektet behandlar offentliganställdas kamp med olika administrativa system och presenterar nya skyddsåtgärder för att mota bort känslor av maktlöshet och etisk stress. Verken i utställningen utgör småskaliga, men samtidigt kraftfulla, ceremoniella handlingar presenterade i ett pedagogiskt format.