som sten

Jenny Käll

Välkommen på vernissage fredag den 29 april kl 17-20.

Genom en plats- och materialdriven praktik arbetar Jenny Käll med skulptur och installation med inslag av text och video. Hennes arbete kretsar kring människans relation och förhållningssätt till material, andra varelser och landskap. I en poetisk lek på gränsen mellan objekt och kropp, figurativt och abstrakt, beständigt och flyktigt, tillåts olika material sömlöst övergå i varandra. Med association som ett verktyg och utrymme för det slumpmässiga strävar hon efter att nå en plats bortom hennes egna föreställningars begränsningar.

I utställningen som sten visas verk som arbetats fram med utgångspunkt i ett nedlagt marmorbrott, material från rivningshus och en vilja att vara ett stenröse.

Jenny Käll(f.1988) bor och arbetar i Örebro. Hon har studerat en kandidat i keramik och glas på Konstfack och en master i fri konst på Umeå konsthögskola. Tidigare har hon medverkat i utställningar och projekt i samarbete med bland annat Aguélimuseet, Konstfrämjandet Gävleborg, Galleri Verkligheten och AVA Gallery Hongkong.

www.jennykall.com

………………………………………………………………………….