Skytteföreningen Sierra

Andreas Sandberg och Adam Haugbak

Skytteföreningen Sierra är ett nystartat konstnärligt projekt på initiativ av Andreas Sandberg och Adam Haugbak. Föreningen vill utforska hur samhällen, bildkonst och annan bildkonsumtion kan inordnas i skyttets logik av siktande och strategisk positionering. I projektet sammanförs berättande med material och aktiviteter knutna till skyttet som kulturell företeelse.