Skytteföreningen Sierra

Andreas Sandberg och Adam Haugbak

Skytteföreningen Sierra är ett konstnärligt projekt som tar formen av en fri ideell förening. Föreningen är initierad av konstnärerna Andreas Sandberg och Adam Haugbak. I projektet sammanförs berättande med material och aktiviteter knutna till skyttet som kulturell företeelse. Utställningen som presenteras på Galleri Box är resultatet av föreningens deltagande i ett residensprogram i Atacamaöknen, Chile i april 2022.

Utställningen fokuserar på ökenlandskapet i sig: på några av de föreställningar, drömmar och hägringar som landskapet möjligtvis rymmer. Genom att använda sig av film, musik och skulptur presenterar föreningen en fragmenterad reseskildring.