OPEN CALL – Sustainable Food Futures

BOX AUTUMN STUDIO

BOX AUTUMN STUDIO – SUSTAINABLE FOOD FUTURES 

GENOMFÖRANDEPERIOD 26 SEPTEMBER – 2 OKTOBER

SISTA ANSÖKNINGSDATUM 15 AUGUSTI

BOTTNAFJORDEN, VÄSTRA GÖTALANDSREGIOEN

Välkommen att ansöka till en studiovecka fylld av kollektivt skapande och kritiskt reflekterade kring ätande och matproduktion i förhållande till design, arkitektur, estetik, gastronomi och geopolitik. Tillsammans ställer vi svåra frågor – utan enkla svar.

Vår mat är idag utan tvekan en av de viktigaste framtidsfrågorna. Många saknar idag förståelse för naturens sammanhang och för vårt beroende av den. De ser inte att växtodling och djurhållning hänger intimt samman i vår matproduktion. Eller hur den samma inverkar negativt på planeten. Inom ramen för studioveckan önskar vi upptäcka relevansen hos det ”lokala” i en vidare global kontext för att kollektivt diskutera och belysa dessa sammankopplingar. Som ett led av nämnda ambition kommer studiomedlemmarna att skapa relationer och utväxlingar med boende, odlare och bönder i området kring Bottnafjorden. 

Övergripande frågeställning: 

Hur kan vi förändra vad vi äter med hjälp av nya hybrida discipliner – genom vilka en rad praktiker kommer samman – för att tillsammans transformera våra matsystem för en hälsosam planet? 

Med utgångspunkt nämnda tematik erbjuder BOX Autumn Studio professionellt verksamma konstnärer, designers, konsthantverkare, arkitekter, modeskapare, danskonstnärer och aktörer inom scenkonstområdet att söka till en veckolång vistelse i vår höststudio lokaliserad mellan olika verksamheter i Bottnafjorden.

Arbetet sker genom praktiskt görande, gästföreläsningar, workshops, litteraturstudier, utflykter, handledning och gruppsamtal. Lejonparten av arbetet sker genom gediget studioarbete, som kännetecknas av nyfikenhet och utväxlingar mellan olika kunskapsfält. BOX Autumn Studio har KKV-Bohuslän som sin huvudsakliga arbetsplats, med anledning av deras nybyggda övernattningslägenheter och verkstäder med tillgång till verktyg, maskiner och annan utrustning. Undervisning och studioarbete kommer ske på en rad andra platser i Bottna, bland annat Gerlesborgsskolan.

Den övergripande utmaningen i årets studio kretsar kring frågan hur skilda praktiker tillsammans kan utforska nya lösningar och livsmiljöer för en hållbar framtid. Genom att kollektivt tänka, pröva, testa, misslyckas och pröva igen ska studions medlemmar gestalta och visualisera hur delar av ett hållbart omställningsarbete kan äga rum. 

Efter en veckas arbete kommer studions arbetsprocesser förevisas inför publik i en ”Open Studio” på KKV-Bohuslän, i detta fallet i form av en pop-up resturang. 

Under några dagar, senare i höst kommer medlemmarna i BOX Autumn Studio erbjudas möjligheten att fortsätta arbeta och visualisera sina arbetsprocesser i anslutning till performance veckan på Galleri BOX (specifikt 4 – 6 november). 

ANSÖK TILL BOX AUTUMN STUDIO

Skicka din ansökan till: autumnstudio@galleribox.se

Vänligen bifoga en kort motivering + kort beskrivning om din verksamhet/praktik.

VEM BORDE SÖKA?

Oavsett om du har en bakgrund inom konst, design, arkitektur, mode, litteratur, scenkonst, konsthantverk, danskonst eller har arbetslivserfarenhet inom materiellt kulturarv så är du välkommen att ansöka. Du ska vara intresserad av att arbeta i grupp, dela med dig av dina kunskaper och vara intresserad av att testa nya format, material och angreppsätt. Du bör ha avslutat dina studier vid universitet eller högskola, samt vara yrkesutövande inom ditt fält.

ANLEDNINGAR TILL VARFÖR DU BORDE SÖKA

~ Du kommer tillsammans med andra utövare arbeta på gemensamma studioytor på KKV-Bohuslän och Gerlesborgsskolan under loppet av en sammanhängande arbetsvecka.

~ Du kommer att få utställningsersättning för medverkan i avslutande Open Studio.

~ Du kommer att få en unik möjlighet att utbyta kunskaper med andra utövare och experimentera 

med material och medium som ligger utanför ramen för din egen praktik.

~ Du kommer att få introduktionsföreläsning av gästföreläsare som hjälper dig att orientera dig i olika perspektiv, teorier och tekniker relevanta för ämnet.

~ Boende och lunch ingår under studioveckan.

BOX Autumn Studio arrangeras som ett samarbete mellan HDK-Valand (ÄTA – matkultur, materialitet och design), KKV-Bohuslän, Gerlesborgsskolan i Bohuslän och Bottnafjordens inköpsförening. Konceptet BOX Autumn Studio respektive BOX Summer Studio, har utvecklats av konstnären Gustav Lejelind och curatorn Henrik Sputnes.

BOX Autumn Studio genomförs med kulturmedel från Västra Götalandsregionen.