Futurum Exaktum

Nils Ekman

I ett oavbrutet flöde av manisk alstring förenas det hårda med det mjuka, det döda med det levande, det organiska med det inorganiska. 
Lustarnas trädgård  (1490–1510) av Hieronymus Bosch har tolkats av  konsthistoriker som en profetisk vision om hur Guds skapelse förvrängs av mänsklighetens destruktiva potens. Målningen kan därmed betraktas som en passande allegori för vår nuvarande era, i vilken tillväxt allt mer liknar en okontrollerad, cancerogen spridning – en våldsam produktion som både driver och maskerar den pågående dödliga förödelsen. Men det finns också en mindre utbredd tolkning. En tolkning som betraktar bilden som en vision av hur det Bibliska paradiset hade sett ut om syndafallet aldrig hade inträffat. Målningen skulle i så fall vara en slags kontrafaktisk urbild – ett minne av något som inte var.

I utställningen ingår en serie bilder av föremål skapade i ett 3D-modelleringsprogram. Bilderna utgår från den tyska fotografen Karl Blossfeldts taxonomiska studier av plantor från 1920-talet, publicerade som Urformen der kunst. Men till skillnad från Blossfeldts fotografier är dessa digitala modeller fiktiva hybrider – sällsamma sammanblandningar av växt, glas och kött. Bilderna visas tillsammans med fysiska objekt som tagits fram genom att kombinera en antik spådomsteknik med industriell prototyp-lera. Modeller som liknar fotografiska spår. Prototyper som påminner om lämningar. Likt halvt ihågkomna former av något som aldrig var. Eller reliker av de transformationer vi kommer att lämna bakom oss.

Nils Ekman
www.nilsekman.com