Slice of one another

Erika Stöckel

Slice of one another är ett tyst ögonblick. En scen i mellanrummet där något redan skett och något annat kommer ta vid. Med apati har jag dissekerat mitt återkommande formspråk. Som en omstart där jag plockat isär för att finna nya sätt att limma ihop det igen.

En samisk familjehistoria som präglats av skam har smugit sig in i arbetet. Men avsaknaden av nyanser i berättelser som dessa, gör mig matt och får mig att önska något mer. 

Varje ny skulptur är en vilja att knåda fram fler lager. 

Skulpturerna är fragment av något som en gång varit men också ett försök att förstå vad som kommer sen. Hur förhåller man sig till sin historia i en nutid?

Det finns ett före men också ett efter.

______________________________

Erika Stöckel arbetar med keramik. I lera skapar hon skulpturer som påminner om kroppen – veck, valkar och öppningar. Varje skulptur blir en egen individ och tillsammans bildar de en familj. Där det enskilda objektet är ovidkommande, skapar de tillsammans ett narrativ. 

Stöckel intresserar sig av den yttre blicken, maktstrukturer och hur dessa manifesteras i kroppen. Resultaten av kolonialism och exotifiering. Men inte resultatet som i texter och fotografier utan snarare känslan den lämnar, det som inte finns nedskrivet i ett dokument – skam och skuld. Hur en historia kan sätta sig i kroppen och bäras vidare i generationer. 

Stöckel är född 1989 i Kiruna och har en BFA från Umeå Konsthögskola och en MFA från Oslo Konsthögskola. Hon bor och verkar i Oslo.