Erika Stöckel

Erika Stöckel

Stöckels arbete startar i den egna kroppen och identiteten. Utifrån det undersöks maktstrukturer och hur normer skapas om hur en kropp ska se ut. Stöckel arbetar med keramik som huvudsakligt material och av leran modelleras organiska former som relaterar till kroppen – tunga magar, slutna kroppsöppningar och veck.