Digitalt Studiobesök

BOX

Digitalt studiebesök på Galleri Box och Luftslottet  + samtal om att skapa regionalt nätverk för småskaliga kulturverksamheter!

Format: Digitalt event
Datum: 19 maj 
Tid: 09:00 – 11:00

Arrangeras av Förvaltningen för kulturutveckling
Välkommen till en förmiddag för kulturutövare som driver sina egna verksamheter. Dagen inleds med digitala studiebesök hos två konstnärsdrivna verksamheter, varefter vi presenterar och laborerar med frågeställningen; är det önskvärt att skapa ett nätverk för kulturutövare som driver egna verksamheter i regionen? Hur skulle ett sådant nätverk kunna organiseras? Bakgrund: 
Mot bakgrund av en rad arrangemang, rapporter och projekt i Västra Götalands regionen med fokus på att undersöka och stötta det konstnärsdrivna fältet från 2014 och framåt, bjuder Förvaltningen för kulturutveckling in självförvaltande verksamheter inom kultursfären från hela regionen att delta i fördjupade diskussioner om vad som kan tänkas stödja fältet ifråga. Syftet är att diskutera ovan nämnda fråga och att lära känna varandra. Vi planerar även en träff i höst på Skövde konsthall. 

Anmäl dig senast 15 maj här: 
https://www.trippus.se/web/registration/registration.aspx…
SCHEMA FÖR DAGEN 

09.00-09.10 Henrik Sputnes och Meira Ahmemulic hälsar välkomna

09:10 – 10:10 Digitalt studiobesök Galleri Box och Luftslottet

10:10 – 10:20 Paus 

10:20 – 10:30 presentation av frågeställning – Henrik Sputnes och Meira Ahmemulic

10:30 – 11:00 Samtal i grupper.

MEDVERKANDE VERKSAMHETERGalleri BoxBox är ett konstnärsdrivet galleri med fokus på samtidskonst. Sedan starten 1998 har Box presenterat fler än 150 utställningar. Med ett program som inkluderar utställningar, konstnärssamtal, föreläsningar och seminarier, är Box i dag en etablerad och viktig plats för samtal kring det konstnärliga fältet. Presenteras av: Gustav Lejelind 

Gustav Lejelind är verksam som konstnär och curator. Sedan några år tillbaka är han koordinator och styrelsemedlem i Galleri BOX – där han har hand om administration, koordinering av verksamheten, samt deltar i programläggning av utställningar. Under 2022 är han även gästcurator på Galleri Gerlesborg. I sin konstnärliga praktik arbetar han med performance och ljudkonst, ofta i samarbete med andra konstnärer, musiker, dansare och koreografer. Aktuell utställning: Som sten – Jenny Källgalleribox.se

Luftslottet Mitt i den Västgötska myllan ligger Ågårdskvarn, en samling hus som historiskt varit kvarn, mejeri och mjölnarbostad. Här hittar man Luftslottet, ett tvärkulturellt projekt vars hjärta är ett brokigt museum över det extraordinära under namnet Den Liverödska Wunderkammaren. Luftslottet delar årligen ut Je suis une pipe-stipendiet till personer, platser eller fenomen som verkat i den fria tankens tjänst. Luftslottet är ett initiativ av konstnären Jonas Liveröd.Presenteras av: Jonas Liveröd 

Konstnären Jonas Liveröd beskriver sig som djupt materialotrogen och arbetar med konstnärsskapet som ett gesamtkunstwerk – ett totalkonstverk – där alla delar fyller en uppgift vare sig det är hans roll som samlare, föreläsare, skribent, som evenemangsarrangör, hans curatorsverksamhet eller något ur den ström av olika sorters verk han producerar. Aktuell utställning: Den Liverödska Wunderkammarenluftslottet.vision

Arrangeras av Förvaltningen för kulturutveckling(Bild: Till vänster: Nils Ekman – Futurum Exaktum, april 2022 Galleri Box. Till höger: Luftslottet visar ingången till Luftslottets museum Den Liverödska Wunderkammaren.)

Kontakt
Mejra Wiczak Ahmemulic
konsulent samtida konst, arkitektur, form och design
mejra.wiczak.ahmemulic@vgregion.se