Workshop: Vad var ”flyktingkrisen”?

Tid: 12-15

Uppemot 70 miljoner människor är på flykt i världen. Det är den högsta siffran någonsin. I Sverige och Europa säger vi att den så kallade ”flyktingkrisen” nu är över. I en workshop samtalar och arbetar vi tillsammans för att bättre försöka förstå vad idén om en ”flyktingkris” egentligen var, är eller kan vara? Vad var det som hände i Sverige på hösten 2015 och hur påverkar det oss idag? 
Workshopen inleds med en kortare presentation av forskaren Sandra Oliveira a Costa som i sitt arbetet på Nordregio har undersökt hur svenska kommuners arbetet med att ordna bostäder för nyanlända har påverkats av lokala opinioner. Sandra kommer att dela med sig av preliminära resultat och reflektektioner utifrån sin forskning.
Workshopen är öppen för allmänheten och inga förkunskaper krävs. Under dagen bjuds det på fika/tilltugg.
Anmäl gärna om du vill komma till  mail@davidlarsson.net.

Sandra Oliveira e Costa är research fellow vid Nordregio, nordiska ministerrådets forskningscenter för regional utveckling. Sandra Oliveira e Costa arbete fokuserar på frågor kring urban utveckling i ljuset av migration, segregation och integrationsarbete.