Reflektioner & Konstruktioner

José Luis Martinat, Azadeh Zaghi och David Larsson

Datum: 9/11-2019
Tid: Kl 14.00
Plats: Galleri BOX
Övrigt: Fika finns!

Ett konstnärssamtal på Galleri BOX med konstnärerna José Luis Martinat, Azadeh Esmaili Zaghi och David Larsson. Moderator för samtalet är BOX styrelsemedlem Dorna Aslanzadeh. Som en del av GIBCA Extended-programmet arrangerar Galleri BOX ett reflekterande och fördjupande samtal med höstens tre utställande konstnärer. Utgångspunkten för samtalet är konstnärernas egna praktiker, men istället för att berätta om sig själva utifrån sina egna perspektiv så uppmanas de att tolka varandras verk genom att läsa av vilka likheter och olikheter som finns mellan deras tematiker och utställningar. Formatet för samtalet är en uppförstoring av vissa delar ur konstnärernas arbeten som visar på hur världsåskådningar skapas genom människors berättelser, narrativ, tolkningar och konstruktioner av varandra. Välkommen till en spännande diskussion där vi synar och dekonstruerar de system som formar oss och sätter oss i relation till varandra och oss själva!