17/8 Box Summer Studio – OPEN STUDIO

BOX SUMMER STUDIO 

PERFORMATIVA PRAKTIKER MÖTER SPATIALA PRAKTIKER  

OPEN STUDIO 17 AUGUSTI kl 12.00-16.00

Välkommen till OPEN STUDIO, en dag med spår av sceniska uppföranden och rörliga tolkningar av materialitet och rumslighet! Under loppet av en arbetsvecka har Galleri Box med omgivningar fungerat som en postdisciplinär studioyta för experiment och utväxlingar i skärningsfältet mellan spatiala och performativa praktiker. Deltagare från en rad olika discipliner har givits i uppdrag att tillsammans undersöka stadens handlingsaspekter, och dess rumsligheter, som scener inom vilka kulturella praktiker konstrueras. 

På lördag gläntar vi på dörren till vår sommarstudio, i vilken installationer, kroppar, rörelser, röster, design och performance har sammanfogats till en enda kontaminerad performativ gest och rumshändelse. 

Medverkande studiomedlemmar:

Matilda Lidberg 

Linnea Bågander 

Moa Westerlund 

Maja Sikorska 

Sara Rönnbäck 

Melanie Wiksell 

Miriam Thorpe

MASU (Mattias Gunnarsson / Susanne Westerberg)

VAD ÄR BOX SUMMER STUDIO?

Box Summer Studio syftar till att skapa utväxlingar och samarbeten mellan aktörer med bakgrund inom konst, design, arkitektur och dans. I år har Box Summer Studio bjudit in doktoranden och regissören Linn Hilda Lamberg och konstnären, skribenten och curatorn Maja Hammarén som inspiratörer och workshopledare. Box Summer Studio har utvecklats av konstnären Gustav Lejelind och curatorn Henrik Sputnes i samarbete med Galleri Box.

Box Summer Studio genomförs med stöd av Göteborg stads kulturnämnd och Gothenburg Design Festival.

Med stöd från