Marking a Shift

Maria Andersson och Nancy Atakan

Utställningen Marking a Shift söker efter spår av kulturella utbyten. Med serendipitet som metod, en öppenhet för oavsiktliga och lyckosamma upptäckter, sammanförs dåtid med nutid. Genom samarbete förbereds framtiden.

Maria Andersson och Nancy Atakan började samarbeta med gemensam research 2012 efter att de upptäckt ett delat intresse för transkulturella utbyten. Konstnärernas gemensamma och enskilda efterforskningar om svensk linggymnastik som ett modernistiskt projekt i Sverige och Turkiet har lett till en serie separata arbeten där konstnärerna använt sina olika arbetsmetoder och uttryck, och även gemensamma arbeten. Verken skapar parallella berättelser som direkt och indirekt knyter an till Selim Sırrı Tarcan, en hängiven samhällsomdanare som förde med sig svensk linggymnastik till Turkiet i början av 1900-talet. Hans döttrar Selma Sırrı och Azade Tarcan var influerade av sin fars radikala idéer och ideal om ett modernt samhälle. Selma blev en pionjär inom modern dans i Turkiet och Azade utvecklade en terapeutisk metod för att lära ut gymnastik till alla. 

Utställningen innehåller arbeten från 2015 till idag från konstnärernas individuella praktiker, baserade på den kollektiva researchen, samt gemensamma arbeten; video, böcker, textila arbeten och performance. Utställningen innehåller också ett ljudverk av den turkiske konstnären och musikern Cevdet Erek, skapad som en gåva till Nancy Atakan i samband med hennes utställning Sporting Chances (London, 2016). Flera av de gemensamma verken skapades under Nancy Atakans residence på NKF i Stockholm 2017, med stöd av Konstnärsnämnden. Nancy Atakans medverkan på Galleri Box stöds av Iaspis.

 

Maria Andersson (1978) är konstnär, baserad i Stockholm. Hennes processbaserade praktik kretsar framförallt kring rumslig organisation och skapande av samhällen. Hon arbetar med video och text i installationer och interventioner och intresserar sig för hur rumslighet skapas performativt genom handlingar, ingrepp och användande. Maria har också arbetat, och arbetar, i flera självorganiserade initiativ, t.ex. Ett rum med utsikt. Hon är utbildad på Central Saint Martins College i London, Konstfack och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Nancy Atakan (1946) är konstnär, lärare, konsthistoriker och konstkritiker född i USA. Sedan 1969 är hon baserad i Istanbul med en aktiv roll i stadens konstscen, till att börja med som målare. Under tidigt 1990-tal började hon arbeta med andra medier, såsom fotografi, installation, text, digitala tryck, handarbete, neon och video. Hennes praktik involverar experimenterande, research, samarbeten och dialog. 2007 grundade hon 5533 tillsammans med Volkan Aslan, en konstnärsdriven plats och projektrum i Istanbul. Sedan 2009 representeras hon av Pi Artworks Gallery.