The Commissioned Drawings

José Luis Martinat

The Commissioned Drawings

Torsdag 5:e september är det öppning för GIBCA Extended! Det innebär en extravernissage för José Luis Martinats utställning The Commissioned Drawings på Galleri BOX kl 17.00-20.00.

“Föreställningar är formationer, men de är också deformationer”

Roland Barthes

I The Comissioned Drawings på Galleri Box visar José Luis Martinat verk som tar sin utgångspunkt i de teckningar som porträttmålare på gator och torg i Latinamerika utfört av Martinat. Teckningarna, i nuläget 120 stycken, iscensätter konstnärens död och visar upp våldsamma scener av mord och tortyr. Martinat har arbetat på platser där bilden av döden är genomgripande i kulturen och vardagen och påverkan av bilder som publicerades i peruansk press under inbördeskriget på 80 och 90-talet syns tydligt, och minner om en tid präglad av terror, då extremt våld var en del av vardagen. Tillsammans med influenser från en religiös bildtradition knyter teckningarna samtidigt an till katolicismens vision om döden som både straff och frälsning, och belyser de sociala och kulturella mekanismer som präglar Latinamerika. 

Teckningarna finns representerade i galleriet i form av diabilder, men det som utgör den större delen av utställningen är Martinats bearbetningar av processen kring dem. På ett antal gravstenar avbildas scenerna där Martinat blir porträtterad. Gravstenarna är gjorda av hantverkare i Peru, i en teknik kallad retratos iluminados (upplysta porträtt), en nästintill försvunnen teknik där konstnärerna färglägger svartvita fotografier med kritor eller färg för att ge bilderna liv och iscensätta drömmar och fantasier, en teknik som länge använts för just gravstenar i Latinamerika. I galleriets andra rum finns graverade plaketter med dagboksanteckningar som beskriver de olika dödsscener som porträtterats. Martinat har dokumenterat processen och hur, var och när han dödats. Han intresserar sig för bilden som en rent artificiell konstruktion och hur vi genom den känner igen, uppfattar och får tillgång till verkligheten. 

Här finns också ett videoverk som dokumenterar porträtteringen. För Martinat finns en performativ aspekt i handlingen, som tydliggörs genom att han får uppleva den från ett annat perspektiv. Det finns en utsatthet i situationen, där Martinat poserar liggande med slutna ögon. Projektet har pågått sedan 2006, vilket också syns i sättet människorna runt omkring agerar. Det är intressant att reflektera kring mobiltelefonens intåg i vardagen och hur den förändrat hur vi upplever och ser på situationer. 

Martinat intresserar sig för vad som driver de konstnärer han möter att skapa de bilder de gör. Under de senaste åren har detta intresse utvidgats till olika former av representation där bild, språk och definitioner samexisterar. Martinat belyser de sociala och kulturella mekanismer som ligger bakom etablerandet av en specifik bild eller ett specifikt koncept. 

Det händer mycket i omgivningarna under kvällen, spana gärna in de här eventen för information om vad våra grannar har i görningen:

->Galleri 54<-
I fönstergalleriet:
https://www.facebook.com/events/661439687680167/

Inne i galleriet:
https://www.facebook.com/events/905865976479023/

->Konstepidemin<-
https://www.facebook.com/events/344207396487478/

->Nevven<-
https://www.facebook.com/events/445750902695847/

->Four<-
https://www.facebook.com/events/502272517196324/?event_time_id=502272520529657