Fotoboken och rummet

Fotoboken och rummet

Boksläpp och samtal

Öppet kl 16-20

Samtal kl 18

Som portabla gallerirum kan läsaren ta del av fotobokens innehåll var de än befinner sig. Fotoboken erbjuder en möjlighet att skapa ett koncentrerat narrativ, det finns en tydlig början och slut. Berättelsen skapas i bildernas förhållande till varandra och har en begränsning i vad som får plats mellan pärmarna. En fotobok finns kvar, till skillnad från en utställning som endast går att se under en viss tidsperiod. I Fotoboken och rummet visas tre verk som alla sammanfattats i varsin bok utgivna av Blackbook Publications med konstnärerna Agneta Ekman, Emanuel Cederqvist och Lotta Törnroth.

Under dagen är det boksläpp med ett samtal om fotoboken utifrån de tre konstnärernas erfarenheter. Samtalet leds av Annika von Hausswolff som har en lång karriär som konstnär och som just nu är lärare och programansvarig på masterutbildningen i Fotografi på Akademin Valand.

 

Agneta Ekman (b. 1942) tillhörde den första kullen fotografer som utbildades tidigt sextiotal på Fotoskolan Stockholm där Christer Strömholm och Tor Ivan Odulf var lärare. Agneta Ekman är kanske mest känd för boken Tall-Maja som kom ut 1967. Hennes nya bok, Trösta mig humlemor, är en poetisk berättelse i bild och text om berget som stänger inne och om stigen som leder förbi.

Lotta Törnroth (b. 1981) är utbildad på Akademin Valand och på Aaltouniversitetet, högskolan för konst, design arkitektur i Helsingfors. Hennes bok Imaginära öar utspelar sig på Grönland, i huvudstaden Nuuk där Törnroth är på ateljévistelse. Det storslagna vackra havet som omgärdar ön har lockat dit Törnroth. Det är många som har gett sitt liv åt havet här, men man är också beroende av det som havet ger för överlevnaden. I hennes fotografier utsätter hon sig för havet. Tidiga morgnar, i isande kyla och med långa exponeringstider står hon och agerar med ljuset från en ficklampa som en kommunikatör mellan havet och betraktaren av bilden.

Emanuel Cederqvist (b. 1983) är utbildad fotograf vid Akademin Valand. Cederqvist projekt The Margin of Error utgår från två olika arkivmaterial som båda skildrar Sareks nationalpark i norra Sverige. Bilderna är dels Emanuel Cederqvist’s egna och dels Axel Hambergs 100 år gamla bilder. Sarek som landskap har inte förändrats nämnvärt sedan istiden, därför är förskjutningen i tid mellan de olika fotografierna nästan osynlig.

 

Blackbook Publications. startades i Göteborg år 2009 av en grupp fotografer och konstnärer som ville göra böcker utanför de traditionella förlagens gränser. De upplevde att de traditionella förlagen ofta saknade visioner om att nå ut med sina böcker utanför bokmässor och bokhandel. Deras ambition är att experimentera med bokens fysiska och mentala förutsättningar och föreställningar samt använda internet som främsta informations och distributionskanal, en plattform där hela världen finns tillgänglig som mötesplats för egenpublicerade böcker. Som konstnärligt kollektiv arbetar de även med utställningen som format och skapade tillsammans senast utställningen Dela gärna – Please Share på Alingsås Konsthall i februari/mars 2019.