Självreglerande nätverk inom konsten

En konferens arrangerad inom ramen för Den kollektiva hjärnan

Självorganisering som fenomen är närvarande inom flera områden i vår omgivning – Inom naturen, organiserar sig fiskar sig så att de simmar i strukturerande svärmar. Därigenom finner de kortaste rutten till matkällor. Träd av samma art kommunicerar med varandra genom omfattande delade rotsystem som förser svagare individer med näring. Medan eldflugor synkroniserar sitt blinkande. Andra exempel på självorganiserande beteenden kan observeras inom ekonomi, populationsdynamik och psykologi. I alla exempel ovan, etablerar de deltagande enheterna en organisationsstruktur som inte kräver central koordinering. Istället interagerar enheterna direkt med varandra och svarar på förändringar i deras lokala miljöer. Motsvarande självorganiserande system är oerhört flexibla och motståndskraftiga.

Inom konstens område tar sig motsvarande fenomen sig uttryck i form av nätverk – enheter bestående av aktörer (individer eller organisationer) vilka är kopplade till varandra genom sociala relationer. Självreglerande sociala system som saknar fixerade gränser, vilka i sin tur innehåller uppsättningar av information, kunskaper och resurser. De nätverk som konstnärsdrivna verksamheter består av är vårt livsblod. Utan dessa kopplingar saknar vi den anatomi som gör det möjligt för våra verksamheter att agera utan hierarkisk koordinering. Samtidigt lever vi i ett marknadsliberalt nätverkssamhälle som eroderar våra demokratiska samhällsinstitutioner inifrån. Varför mobilitet och nätverkande alltmer kommit att bli en doktrin inom konstvärlden. Medan projekt-liknande tänkande blivit den dominerande arbetsformen inom kreativt arbete.

FRÅGOR

F – Hur kan vi studera oss själva och våra nätverk, lokalt, nationellt och globalt, med syfte att lokalisera nya möjligheter att skapa kollektiva nätverksstrukturer?

F – Hur kan vi tillsammans undersöka nya arbetsformer som stödjer mångfald, solidaritet och omsorg om det gemensamma livet?

 

Genom att tala om det självorganiserande som socialt reglerande nätverk uppmanar vi deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter av skapande och upprätthållande av nätverk. Det handlar här om att lära oss av varandra för att tillsammans söka nya positioner varifrån det är möjligt att visualisera en annan

Programgruppen består av Gustav Lejelind från Galleri Box och frilanscuratorn Henrik Sputnes i samarbete med Konstfrämjandet, Kultur i Väst, Skogen, Not Quite och TNEC med stöd av Kultur i Väst och Konstfrämjandet.

 

Medverkan: Den kollektiva hjärnan, nätverksträff 2017 i Göteborg

Österängens konsthall, Järnhallen, Koloni, Skogen, Not Quite, IntraGalactic arts collective, Rejmyre Art Lab, Galleri Lars Palm, Konsten som mötesplats, Konst i Dalarna, Konstfrämjandet, Galleri CC, Osäkerhetsprincipen, Galleri Syster, Köttinspektionen, Verkligheten, Firman, Sveriges konstföreningar, Unicorn, Konsthall 323, Galleri Box, Myller kultur & händelser, Non existent center, Gylleboverket, Galleri Sintra, KRO/KIF, Kultur i Väst