Collective Collectivism

The Temporary Separatists & H.arta Group

The Temporary Separatists är ett svenskt-brittiskt kollektiv som undersöker det kollektiva arbetets potential som en feministisk metod genom deras konstnärliga praktik.

The Temporary Separatists kommer att använda utställningsrummet för att utforska kollektivt beslutsfattande och skapande. De hoppas kunna skapa en plattform för lärande genom praktik. Separatistiska, kollektiva utrymmen och arbetsformer kan öppna för en feministisk metodologi som motsäger sig traditionella hierarkier och en individualistisk konstnärlig praktik. Utställningen kommer att undersöka skapande, individualism, autonomi, kön och frågor om kollektiva arbetsmetoder, samt hur denna metod kan ge utrymme för en radikal förändring som motverkar nuvarande nyliberal, individualistisk ideologi. Utställningen kommer att undersöka dessa idéer genom praktik och workshops.

På Box kommer kollektivet att använda galleriet som två mini-residencies; först upptas rummet av The Temporary Separatists, och sedan ockuperas galleriet av det andra kvinnokonstnärskollektivet H.arta, från Rumänien. Kollektivens arbete kommer på så sätt överlappa varandra och därigenom försvinner det individuella skapandet. Genom detta kan begreppen om individualism, genialitet och skapandeprocess ifrågasättas.

Detta kommer att bli en miljö som försöker undersöka hur ett utrymme används, för vilka och vem? Vem kan skapa verk och vem är betraktaren? Gränsen mellan konstnär och besökare kommer vara flytande och besökarna kommer vara delaktiga i skapandeprocessen. The Temporary Separatists kommer att erbjuda en möjlighet att omdefiniera den vita kuben och istället se den som en plats att ockupera och att leva inom snarare än att passera och betrakta. Genom kollektivt arbete kommer gränserna suddas ut mellan det traditionella offentliga rummet i galleriet och det privata utrymmet i studion/hemmet.

Utställningsprogram:

13 Maj / Bring Your Junk / 13:00-17:00
The Temporary Separatists önskar att ni kommer med era gamla saker, möbler och material. Kanske sådant ni inte behöver eller saker ni inte vet vad ni ska göra med. Dessa objekt kommer sedan att användas under utställningsperioden för att skapa verk och workshops. Genom en idé om återanvändning och överskridanandet mellan konst och ting kommer vi skapa verk som är baserade på besökarnas inlämnade material.

14 Maj / Vernissage på Galleri Box / 12:00 – 16:00
13:40 Screening av “It Takes A Million Years to be a Woman”
Sisters of Jam kommer visa en del av deras film om Kate Millett Farm. “It takes a million years to be a woman”, video 10 min.

14.00 – 15:00 Sculpturetalk V: The Expanding Field & the Collective as Strategy:
Sisters of Jam i dialog med curator Karolina Pahlén och The Temporary Separatists. Presenterat av Snowball Cultural Productions: sculptureHUB

17 Maj / All Day Collective Making Workshop / 13:00– 17:00
The Temporary Separatists bjuder in för öppen workshop där konstnärer, publik och förbigående kommer få tillgång till galleriet för att skapa verk tillsammans. Ta med eget material eller använd det som finns på plats och använd galleriet som en studio för en dag.

18 Maj / Portfolio Viewing / 13:30 -16:45
SculptureHUB – bjuder in kvinnliga konstnärer vars praxis faller inom skulptur och dskulptur som ette xpanderat fält att delta i en ”speed – dating”-liknande portfoliovisning med The Temporary Separatists, Galleri Slätten från Malmö och sculptureHUB- Josefina Posch. Utrymmet är begränsat och deltagarna väljs i förväg genom ett Open-call. Information om hur man ansöker finns på sculptureHUBs webbsida här: www.sculptureHUB. 

19 Maj / All Day Collective Making Workshop / 13:00-17:00
The Temporary Separatists bjuder in för öppen workshop där konstnärer, publik och förbigående kommer få tillgång till galleriet för att skapa verk tillsammans. Ta med eget material eller använd det som finns på plats och använd galleriet som en studio för en dag.

Samtal med Feminist Pedagogics / 17:00-18:30
Feminist Pedagogics från Akademi Valand kommer ha ett samtal med publiken om feministiska strategier inom pedagogik och utbildning och vilka metoder som kan används för att skapa en feministisk pedagogik. Samtalet är en fortsättning på de möten och sammankomster de haft på Valand och välkomnar besökare att ta del av diskussionen.

31 Maj -3 Juni
H.arta Group är inbjudna till Galleri Box för en fyra dagars residency där de kommer skapa verk i relation till det som producerats av The Temporary Separatists. De är inbjudna att använda utrymmet som de vill, producera verk, workshops, performances eller fysiska verk som interagerar med de verk som redan finns på galleriet. På detta vis kommer de två kollektiven överlappa, kommunicera och ifrågasätta det autonoma skapandet.

H.arta kommer därefter bjuda in till en diskussion om, om det förflutna och hur det är möjligt att presentera den gemensamma verklighet vi lever i, våra förlorade vinster och våra nuvarande strider och dess möjligheterna. Analys av kollektiva historier från våra farmödrar, mödrar och oss, för att tala om vardagen och förbindelserna med de historiska och politiska sammanhang, samt diskutera den punkt där vi är nu

3 Juni / H.arta: vernissage / 18:00-21:00
Performance som följs av Artist Talk / 18:30-19:30
Öppning för H.artas verk, kollektivet kommer läsa ett performance, direkt relaterat till deras tidigare verk:
http://www.hartagroup.ro/index.php?/projects/group-portrait/. samt ett samtal mellan dem och The Temporary Separatists för att diskutera kollektivt arbete och fördelarna med sådan praktik.

The Temporary Separatists. Ett kvinnligt konstnärskollektiv undersöker användningen av kollektivism som en feministisk metodologi i sin konstpraktik. The Temporary Separatists lär genom att göra: genom att skapa utställningar, konferenser och essäer kollektivt för att utforska vår samtida verklighet. De lär sig också genom att skapa en dialog med tidigare och nuvarande kollektiv, skapa plattformar för att sprida kunskap och skapa diskussion som producerar den typ av konstvärld där de är intresserade av att delta.http://temporaryseparatists.org/

H.arta. En grupp av tre kvinnliga konstnärer, Maria Crista, Anca Gyemant och Rodica Tache. De har arbetat tillsammans som H.arta grupp sedan 2001, när de grundade h.arta, ett icke-vinstdrivande utrymme i Timisoara, Rumänien. H.arta är ibland ett fysiskt utrymme, men deras projekt tar ofta olika form. De är intresserade av ämnen som spänner sig från kunskapsproduktion och återkopplar historier till genusfrågor i den globala kapitalistiska världen. Alla deras projekt rör sig inom ramen för samarbeten med personer och grupper från olika bakgrunder.
http://www.hartagroup.ro/

Sisters of Jam bildades 2008 av Moa och Mikaela Krestesen. De har arbetat i tvärvetenskapliga konstprojekt genom flera medier – fotografi, video, teckning, installation och text. Deras arbete är en pågående utredning av gemenskap, ensamhet, historieskrivning och kontinuitet.
http://sistersofjam.com/

Karolina Pahlén är sedan 2010 intendent för rörlig bild på Borås konstmuseum. Hon har utbildning i bildkonst, film och curating från International Center of Photography (NYC, University Collage of Arts (Sthlm) och Stockholm Universitet och fokuserar i sin curatoriska roll på den rörliga bilden samt skapandet av plattformar för konst och kunskapsproduktion. Bland hennes senaste curatoriska projekt är Screens & mirrors, utställning på Borås konstmuseum, Archaelogy & Exorcisms: Moving Image and the Archive, seminarium och publikation med Steven Cairns (ICA, London). Samt utställningen Syster där Sisters of Jam deltog, de samarbetar för nuvarande i projektet 21st Century ZESTERHOOD: http://systerboras.blogspot.se/2014/11/antligen-far-vi-ta-plats.html

Slätten är galleriet med fokus på kvinnligt konstnärskap. Vi ville skapa en plats där vi är normen, där vi alltid är nummer ett och där vi aldrig behöver konkurrera med varandra. Vi ville det här för att kvinnor och kreativt skapande i kombination, är lika med en fantastisk plats där vad som helst kan hända. Galleri Slätten i Malmö ställer ut kvinnliga konstnärer inom alla konstnärliga discipliner. Vi presenterar en ny utställning varje månad. Vernissagerna är välbesökta och responsen på vårt koncept är positiv. Det är uppenbart att vi fyllt en lucka med vår inriktning, eller snarare skapat något alldeles nytt. Ett galleri enbart för kvinnor.”

Bakom Slätten står fotograferna Ylva-Li Ahlström och Elin Aldén. De träffades när de började samma klass på Östra Grevie folkhögskola och har följts åt sedan dess. Deras gemensamma utgångspunkt i konstnärskapet har alltid varit att de har gjort ett val. De fotar bara kvinnor. Och nu i arbetet med galleriet samarbetar de bara med kvinnor.

Ylva-Li har en kandidatexamen i konstnärligt fotografi från Akademin Valand i Göteborg. Hon arbetar främst med film och fotografi, alltid med berättelser om kvinnor i fokus. Elin har studerat fotografi på Fotoskolan i Gamleby, Östra Grevie folkhögskola & på Kbh film og fotoskole. Hennes fotografi handlar framför allt om systerskap och kamp. 

Feminist Pedagogics gruppen bildades ur en kollektiv önskan att utforska feministisk pedagogik vid Akademi Valand, Göteborgs universitet. Genom regelbundna möten, utbyte av texter, strategier och idéer planerade de en tredagars ”mobilisering” på Valand i oktober mellan den 12-14. Intensionen var att undersöka vad Feministisk pedagogik innebär och hur det kan påverka oss både inom och utanför akademin.

SculptureHUB är ett nätverk och blogg för kvinnliga skulptörer, skapat av Snowball Cultural Productions som svar på den ojämna könsfördelning inom skulpturen fältet. Projektet vänder sig till kvinnliga skulptörer i de nordiska länderna med ambitioner att nå bortom traditionella idéer om skulptur och geografiska gränser. http://www.snowballproductions.com

Josefina Posch är verksam som konstnär och grundare av Snowball Cultural Productions samt initiativtagare till SculptureHUB. Hon har ställt ut runt om i världen och utöver detta organiserat utställningar och evenemang såsom; Guerrilla Girls Nordic Tour och Nordic Art / Mellan Miracles vid Center for Contemporary Art, Tbilisi, Georgien. http://www.josefinaposch.com/

 

Utställningen med The Temporary Separatists och H.arta Group genomförs med stöd från Göteborg Stads Kultur och samtalet är del av skulptursamtalsserien som sculptureHUB / Snowball Cultural Productions genomfört under 2015/16 i samarbete med Galleri Box med stöd från Göteborg Stads Kultur.