Skulptursamtal IV – RE/FORMATIONS: Disability, Women, and Sculpture

Bild: Nancy Fried, “Torso with Hands on Hips”, 1994 © courtesy of the artist.

Välkomna till skulptursamtal om funktionsvariationer och funktionsvariationsestetik inom modern och samtida konst med Dr Ann M. Fox och Jessica Cooley.

Lördag 5 mars kl 14-15:30
Göteborgs Konsthall
Götaplatsen

Föreläsningen inleds med att Dr. Ann M. Fox och Jessica Cooley diskuterar utställningen Re/Formations: Disability, Women, and Sculpture som de båda curerade på Van Every/Smith Galleries vid Davidson College i North Carolina, för att sedan utveckla samtalet till en dialog kring crip theory, funktionsvariationsestetik och förekomsten av funktionsvariationer (inklusive HIV/AIDS) inom modern och samtida konst. Re/Formations är den första konstutställningen som behandlar skärningspunkten där funktionsvariationsidentitet och kvinnoidentitet möts. Fem kvinnliga konstnärer, varav fyra med funktionsvariationer, presenterade skulpturer som utforskar funktionsvariationer som något annat än en mental eller fysisk otillräcklighet hos en snäv minoritet, utan istället som en allmänt förekommande och diffus kulturell identitet, liknande etnicitet eller sexuell läggning. Det är inte konst som terapi eller rehabilitering, utan konst sprungen ur funktionsvariationskulturen, och den är både aktivistisk och estetiskt nydanande.

Dr. Ann M. Fox är professor i engelska vid Davidson College, North Carolina med specialisering på 1900- och 2000-talsdramatik och disability studies. 2009 var Fox medcurator till två funktionsvariationsrelaterade utställningar med Jessica Cooley: Re/Formations: Disability, Women, and Sculpture, och Staring. Fox var även medcurator till utställningen Re/Presenting HIV/AIDS hösten 2014.

Jessica Cooley är forskningscurator och arbetar i gränslandet mellan curator- och museistudier,studier om samtidskonst och materiell kultur, queerteori, och disability studies. För närvarande är Cooley doktorand vid konsthistoriska institutionen vid University of Wisconsin-Madison, där hon arbetar på avhandlingen Crip Materiality: The Conservation of Art in the United States, Disability, and the Art of Failure. Jessica tog sin master i konsthistoria vid Temple University och mellan 2006-2010 arbetade hon som curatorsassistent på Davidson College’s Van Every/Smith Galleries där hon curerade ett flertal utställningar relaterade till disability studies, arkivteori och fotohistoria.

 

Föreläsningen på Göteborgs Konsthall är den fjärde i skulptursamtalsserien som organiseras av konstnär Josefina Posch och curator Sofia Landström – sculptureHUB. Producerad av Snowball Cultural Productions med stöd från Göteborgs Stads Kultur, Stiftelsen Längmanska Kulturfonden, SWEA- North Carolina och Galleri Box.