Skulptursamtal II – Social Sculpture: Bait al Karama & Slow Food in Palestine.

Välkomna på BOX AFTERWORK Skulptursamtal
Röda Sten konsthall – Lounge
Fredag 6 November kl. 16:30-18:00

Den andra presentationen i vår skulptursamtalsserie fokuserade på Social Sculpture. Beatrice Catanzaro och Cristiana Bottigella presenterade Bait al Karama (Hus av värdighet), ett deltagarstyrt konstprojekt som fokuserar på det långsiktiga, djupgående och lokala. Bait al Karama startades som ett oberoende projekt 2010 i Nablus, Palestina i samarbete med den lokala aktivisten Fatima Kadumy. Samtalet modereras av SculptureHUB – Josefina Posch, konstnär och grundare, och Sofia Landström, Researcher och curator.

Bait al Karama är ett kvinnocentrum i en Ottomansk bygnad i hjärtat av Nabulus Old City och huserar Palestinas främsta matlagningsskola helt driven av kvinnor. Genom inkomsterna från skolans, restaurangen och de kulinariska guidningarna organiserar centret utbildning, praktik och program för kvinnor och barn ur lokalsamhället. Det långsiktiga projektet Bait al Karama blev 2012 en officiell Slow Food lokalavdelning. Mat var redan från början en strategi för aggregation, kulturförmedling och en möjlighet att generera inkomst. Palestinska kvinnor bär på kunskap om och har insikt i uttrycken och smakerna ur det lokala kulinariska kulturarvet – ett arv som snabbt försvinner på grund av den ekonomiska pressen skapad av ockupationen. Presentationen på Röda Sten kommer fokusera både på projektets konstnärliga kvalité och på dess socioekonomiska ansvarsområde.

Beatrice Catanzaros konst skapar ramarna för delat lärande och allmänhetens deltagande, och har producerats i Europa, Mellan Östern och Indien. 2010 flyttade Catanzaro flyttade till Palestina 2010, där hon var initiativtagare till skapandet av Bait al Karama. Ut över detta är hon doktorand i Social Sculpture vid Oxford Brookes University, Oxford, UK, och för närvarande lärare i forskningspraktiker på International Academy of Art Palestine, i Ramallah.

Cristiana Bottigella är en kulturmanager baserad i London. Efter att ha arbetat som chef för utbildningsavdelningen och ledare för artist-in-residence programmet vid Cittadellarte-Pistoletto Foundation, Italien under 10 år, flyttade hon till Storbritannien. Hon arbetar som frilans curator och 2012 var hon medgrundare till hARTslane, ett experimentellt konstprojektrum som tillhandahåller en platform för unga konstnärer.

Presentationen ingår i samtalsserien med fokus på skulptur som organiseras av Snowball Cultural Productions: SculptureHUB i samarbete med Galleri Box, Röda Sten konsthall och delfinansierat av Stiftelsen Längmanska kulturfonden.

OBS notera att samtalet kommer hållas off-site i Röda Sten konsthalls Lounge och genomförs på Engelska.