Close the door or all the darkness will leak out

Jessica Johannesson, Martin Engberg, Petra Axelsson och Ingeborg Annie Lindahl

Välkomna på Vernissage Fredag 20 November kl. 18-21.

Close the door or all the darkness will leak out.

“But I know what darkness is, it accumulates, thickens, then suddenly bursts and drowns everything.” (Samuel Beckett).

Under arbetet med Box 2015 års Open Call upptäcktes en intressant rent estetisk men även tematisk ingång i tolkningen av det mörka både som symbol och i konkret materia. Utställningen fick tidigt sin nuvarande titel och Samuel Becketts citat fick fungera som en bakgrund och matta för planeringen av utställningen, samt utgångspunkt i kommunikation och dialog med de inbjudna konstnärerna. Medverkande konstnärer är följande: Jessica Johannesson, Ingeborg Annie Lindahl, Petra Axelsson och Martin Engberg (i folder och på sociala medier). Under utställningen kommer det genomföras workshops på Fritidsagenturen (vägg i vägg med Box) av bildlärarstudenterna Sara Mårtensson och Micaela Kevic.

Utställningen Close the door or all the darkness will leak out är curerad av styrelsemedlemmarna Gustav Lejelind, Kim Johansson och Sarah Schmidt.

Jessica Johannesson är konstnär. I vanliga fall är hon verksam i Göteborg men är för närvarande bosatt i London, då hon har tilldelats Iaspis/Konstnärsnämndens ettåriga London residens stipendie. En viktig del i Jessicas konstnärskap är tillvägagångssättet i byggandet av hennes skulpturer, hon har utvecklat en teknik så att hon kan bygga sina skulpturer med endast tråd. Undersökningen som hon kallar ”Fyller tomrummet med stygn” är en ständig pågående och närvarande process i hennes arbete.I hennes konst bygger tråden historier, många gånger outtalade, och hennes verk kretsar ofta kring skörhet, existens och kropp. Hon tog Masterexamen i Textil konst från Högskolan för Design och Konsthantverk 2012. Innan HDK studerade hon tre år skulptur på Dômen konstskola. Hon har även en fil kand. i Genusvetenskap. Jessica ställer ut både nationellt och internationellt. Hon hade nyligen två separatutställningar, ”Behöver bara få ha det lite tyst omkring mig” och ”Hon skriker inte så mycket längre, men ibland längtar hon så innerligt”, på Konstepidemin i Göteborg. På Galleri box visar Johannesson textila skulpturer som fokuserar mer på mörker i förhållande till kroppen och rummet, där mörker blir påtagligt i objektens taktilitet; i trådarnas svärta, blankhet, matthet och hur fibrerna förhåller sig till varandra.
www.jessicajohannesson.se

Martin Engberg är författare och en av initiativtagarna bakom [Skrift], som ägnar sig åt att undersöka skrivandets praktiker och litteraturens särart som kunskapsform. www.skrift.org

”Ordet mörker är starkt symboliskt laddat, och har en särskild position i vår kultur, inte minst i vår populärkultur. Det är en symbolik som hela tiden hotar att slå över i klichén – eller ligga till grund för klichéartade utsagor ”Jag känner bara mörker”. Som kan vara sanna, men lätt blir språkligt stumma. På det sättet blir jag avundsjuk på konstnärerna som kan arbeta med temat på ett konkret sätt. Färgen på en tråd, ett fysiskt objekt, konkretiserar mörkret – genom att vara taktilt hotar det symboliska inte att på samma sätt ta över i ett fysiskt objekt eller i en målning. Men en författare har bara språket att arbeta med. Det första citatet tolkar jag som en utsaga om koncentration. Att mörkret ger skärpa, och skapar fokus. Det andra citatet handlar om mörkret som hot (men är mer svårtolkat utan en kontext). I texten som jag bifogar förhåller jag mig till båda dessa saker. Överstrykningarna gör att meningarna fokuserar, samtidigt som det svarta nästan helt tar över texten. Dessutom finns det ett narrativ som innehåller ett visst spänningsmoment, och anknyter till det populärkulturella. Jag tänker också att överstrykningarna associerar till censur, och alltså även ett politiskt mörker.” (Martin Engberg i mailkorrespondans med Box).

Petra Axelsson, Nyanser av Svärta
Petra Axelsson bor och arbetar i Stockholm. Hon arbetar med att synliggöra och undersöka hur våra liv och tankevärldar är konstruerade. Axelsson utgår från gemensamma myter, historier och språket. Hon är utbildad på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och på Malmö Konsthögskola.

Verket Nyanser av svärta är en undersökning hur materialiteten av olika svarta pigment synliggörs och hur avsaknad av ljus upplevs. Utgångspunkten i Petra Axelssons verk är den dubbla känslan av storslagenhet och skräck som finns i att betrakta stjärnhimmeln. De olika pigmenten som använts är: Oxide Black, Peach Black, Perylene Black, Ivory Black och Lamp Black.

Ingeborg Annie Lindahl, Death Drive – Skewed Nature
Verket er en del av  Skewed Nature, og er et prosjekt som går over fire utstillinger i Norge, Sverige og Danmark. Tidligere har jeg laget kritt-tegninger på tavler med en problematikk rundt hvordan mennesker verdsetter varighet. Da jeg startet å arbeide med kritt var det grunnet materialets forgjengelighet og tanker for utvisking. Hvordan dominerende ideologier former vår virkelighetsforståelse er min innfallsvinkel til Death Drive – Skewed Nature. Menneskehetens problematferd er kulturelt og samfunnsmessig betinget, noe som sett i biologisk lys gjør mennesket til den mest destruktive arten som har eksistert. Dagens naturressurser og verden slik den er i dag er et resultat av tidligere planter og dyrearter. Jeg ser nærmere på parallelle endringsprosesser innenfor vitenskapen og leker med tanken på mennesket som et tidlig stadie av å bli mineral. Vårt perspektiv har likhet med en maurs oppfattelse av virkelighet. Menneskets opplevelse av å være stor nok (I. Hagerup) og overlegen alle andre arter, men uten evne til å se helheten.
Min kunstneriske målsetting generelt er å provosere frem en kritisk posisjon hvor man evner å reflektere over egen eksistens. Kunst handler ikke bare om ideologi og samfunnskritikk, men også om betrakteren, samt betrakterens valg om å være mottaker av sansinger som igjen kan føre til refleksjon og i siste instans påvirke verden vi lever i.

Workshop: BRIGHT DARKNESS

Pedagogerna Sara Mårtensson och Micaela Kevic välkomnar Galleri Box´s besökare till workshops i Fritidsagenturens lokaler. Under workshoparna undersöks mörker och svärta, tolkat av pedagogerna utifrån utställnings titel och citat, genom besökarna som själva blir medskapare i ett performativt verk.

Workshop I: BRIGHT DARKNESS, ålder 4 – 6.

Pedagogerna Sara Mårtensson och Micaela Kevic välkomnar Galleri Box´s yngre besökare till en workshop tolkad av pedagogerna utifrån utställnings titel och citat. Workshopen börjar i Galleri Box´s lokaler genom ett samtal kring utställningens verk och avslutas genom ett skapande i Fritidsagenturens lokaler. Under skapandet undersöks mörker och svärta i materialen kol, papper och kropp. De yngre besökarna blir här själva medskapare i ett performativt verk. Oöm klädsel rekommenderas. Begränsat antal platser, 10 stycken, föranmälan krävs. Välkommen!

Onsdag den 25 november
Klockan 15.30 – 17.00
Föranmälan krävs: info[at]galleribox.se


Workshop II: BRIGHT DARKNESS

Pedagogerna Sara Mårtensson och Micaela Kevic välkomnar Galleri Box´s besökare till en workshop i Fritidsagenturens lokaler. Under workshopen undersöks mörker och svärta, tolkat av pedagogerna utifrån utställnings titel och citat, genom besökarna som själva blir medskapare i ett performativt verk. Välkommen!

Fredagen den 4 december
After Work (shop)
Drop-in: 17.00 – 19.00
Alla åldrar.

Sara Mårtensson (fjärde året) och Micaela Kevic (fjärde året) är båda studenter på Bild och Visuell Kultur vid Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. I april 2015 höll de i en välbesökt workshop en dag under Dana Sederowskys utställning Practise makes progress på Konsthallen. I workshopen ”Alla är välkomna in i döden”– fick deltagare tillsammans gestalta liv och död genom ett material med vilket de byggde en gemensam form. En form som pedagogerna Sara Mårtensson och Micaela Kevic under dagen oannonserat gick in och raserade för deltagarna för att gemensamt bygga upp igen.