BOX Samtal: fokus på Skulptur

Sofia Landström, Rose Gibbs och Josefina Posch

Konstnärssamtal – Kvinnliga skulptörer som ett forum för dialog kring separatism och 3D konst.

Fredag 27 februari kl 17:30-19:00.

Under 2015 kommer Galleri Box hålla en samtalsserie med fokus på Skulptur. Under det första samtalet möts den London baserade konstnären Rose Gibbs, curatorn/f.d ordförande i Galleri Pictura i Lund, Sofia Landström och konstnären/curatorn Josefina Posch för att diskutera deras gemensamma intresse för komplexiteten med ”Women Only Shows”. Med utgångspunkt i Posch´s kommande nätverks projekt ”Sculpture HUB” som riktar sig till Nordiska kvinnliga skulptörer, kommer samtalet fortskrida och expandera till en diskussion kring separatism, motståndsmodeller samt Gibbs´s och Landströms curatoriska/konstkollektiv `The Temporary Separatists´ och deras kommande projekt ”Views All My Own” som utforskar ”women only collectives”.

För att medverka i nätverket och i utställningen vänligen anmäl intresse på SCULPTURE HUB.

Om de medverkande:

De senaste tre åren har Sofia Landström ägnat mycket av sin tid åt att analysera och skriva om feminism, utställningar och feministisk teoribildning. Hennes intresse för utställningar som en plats för diskussion och samtal började under hennes tid som ordförande i Galleri Pictura i Lund, där hon insåg hur ett utställningsrum inte bara innefattar det som hängs på väggarna utan också påverkas av allt som händer utanför rummet, politik, ekonomi och samhällsförändringar. Landströms nuvarande intresse tar avstamp i idén ’All-women-Shows’ med utgångspunkt i tre svenska utställningar; Kvinnfolk (1975) , Störning (1993) and Syster (2014). Hon utforskar idén om separatism och hur dessa utställningar kan ses som ’models of resistance’ där nya narrativ skapas snarare än ghettoiserade fenomen. Just nu håller Landström på att avsluta sina Masters studier i Exhibition Studies vid Central Saint Martins i London.

http://curatingjournal.com

 

Rose Gibbs använder ljudingripanden, skulptur och interaktiva performances som ett sätt att beakta möjligheterna för medvetandegöranden. Senast har hon använt talet och rösten för att utforska hur upprepning och repetition påverkar vår rundgång s.k feedback loops. Hon ifrågasätter om vi kan bli något annat än vad vi är, om vi kan undvika vår egen reflektiva rundgång, genom att uppleva och uttala andra människors ord. Hon använder rösten för att utforska rummet mellan kollektiva och individuella upplevelser av identitet genom att bjuda in deltagare till gemensamma läsningar. Hennes objekt blir på samma sätt en inbjudan till gruppaktivitet, där objekt kan användas som transportmedel för temporära kollektiv och konversationer, vilket skapar ett provisoriskt rum för gruppaktion. Allt är försök till att ompröva feminismens dualitet: både som en metod som försöker identifiera bemötandet av genusgrupper, och samtidigt hitta vägar till autonomi och frigörelse från sådana kategoriseringar, när dessa två mål ofta anses gå tvärt emot varandra. Gibbs praktik söker reflektera och utnyttja denna pendlande rörelse i ett försök att splittra ideologisk hegemoni utan att vila.

London baserade Rose Gibbs har organiserat samtalen; Taking Up Space –Women Only Shows – hosted by The Contemporary Art Society och Central Saint Martins, samt Reproducing Motherhood på Shoreditch House. Senast uppförde hon performancen; Performing Protest, Becoming Radical och Slogans for Becoming på The Function Room London, och Invitation på Wysing Art Centre. Hon skriver en blog för Huffington Post, och arbetar med The East London Fawcett Group som är en gräsrotsactivistisk feminsistisk organisation. Under 2013 ledde Gibbs The One Billion Rising Arts Festival.

www.rosegibbs.com

 

Göteborgs baserade konstnär Josefina Posch arbetar med flera olika tekniker och media; installation, teckning, ljud, doft och sociala experiment – alltid från en skulptörs perspektiv. Hon utforskar skiljelinjen mellan det privata och det publika, men hon verkar också i spänningen mellan ett slags vetenskapligt och voyeuristiskt tittande, i en brännpunkt där teknologi, kloning, genomsnitt, ideal och fiktion strålar samman. Posch har haft separatutställningar i Sverige, Kina, USA och UK och har deltagit i fleratalet Artist-in-Residencies runt om i världen. Posch är också aktiv som curator och grundare av Snowball Cultural Productions som har organiserat och producerat utställningar och seminarie som; nordic art / Between Miracles at CCA-Tbilisi, Georgia och the Nordic Tour of the Guerrilla Girls. Under 2015 arbetar Josefina Posch med att utveckla nätverket SCULPTURE HUB och en seminarie serie; Female Sculptors as forum for dialog concerning dissent and 3D art, som riktar sig till Nordiska kvinnliga skulptörer, med stöd från Nordisk Kultur Kontakt. Sedan 2012 är hon galleri koordinator på Galleri Box och representant i styrgruppen för IASPIS Göteborgs avdelning.

www.snowballproductions.com
www.josefinaposch.com