Box på Supermarket 2014 – Stockholm Independent Art Fair

Peter Eccher

Välkomna till vår monter på Supermarket Art Fair i Stockholm där vi visar nya verk av Peter Eccher.

”RAPPORT 2014:1”

Peter Eccher

I Sverige och Norge, liksom i en del andra länder, har under senare år inträffat oförklarliga fall av plötslig nedsvärtning i bostäder. Förut rena ytor har under en kort tid, i en del fall mindre än ett dygn, nedsvärtats. Ibland har nedsvärtningen skett fläckvis, eller i form av ränder, ibland har svärtan avsatt sig över hela bostaden. För konsumenten medför nedsvärtning av detta slag både ekonomiska och psykiska påfrestningar. Orsaken till nedsvärtningen och därmed ansvarsförhållandena är oklara.
-Konsumentverkets: Nedsvärtning i bostäder, slutrapport 1977:1.

Peter Eccher arbetar i sin konst med subjektiva utredningar av autentiska händelser. Verken fokuserar på samtidshistoria i allmänhet och det som inte passar in i synnerhet.
De senaste 10 åren har Eccher, parallellt med andra konstprojekt, återkommit till och skapat verk om fenomenet Nedsvärtning i bostäder.

2012 bjöd Eccher in flera konstnärer inom olika media och genrer samt forskare inom humanistiska discipliner att skapa en subjektiv, utredning av fenomenet.
Förutom denna utredning, som finns att tillgå digitalt i utställningen, visar Eccher flera verk om fenomenet och dess påverkan.

Peter Eccher är född 1971, bor och arbetar i Göteborg och är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm