Samtal & Performance

Tobias Sjöberg & Gertrud Sandqvist

Utställningen är öppen som vanligt kl.12-16 och samtalet pågår kl 16-18.

Med utgångspunkt i den aktuella utställningen ”Freikörperkultur” på Galleri Box samtalar Tobias Sjöberg om sitt konstnärskap tillsammans med Gertrud Sandqvist, professor i konstens teori- och idéhistoria vid Konsthögskolan i Malmö/Lunds Universitet.

Kan det repetitiva bli en frigörelse? En kroppslig befrielse? Ett avklädande?

Är handens handling ett sätt att behärska något omedvetet eller är det kanske ett motstånd? Sker föruttnelsen inifrån eller utifrån? Sker efemära och fysiska transformationer alltid parallellt med en inre process, ett beslut, en avsikt?  Och vad betyder då det intuitiva i en akt? Utbytet är ömsesidigt. Fettdroppar binder luft. Luften blåser liv. Och livet växer.

Under kvällen visas även performanceverket ”Jungel” ett visuellt körverk i tre akter.

Gertrud Sandqvist är professor i konstens teori- och idéhistoria vid Konsthögskolan i Malmö/Lunds Universitet. Mellan 1995–1997 och sedan 2011 är hon även rektor vid Malmö Konsthögskola. 2010 curerade Sandqvist Moderna utställningen på Moderna Museet i Stockholm och 2011 curerade hon, tillsammans med Sarat Maharaj, Dorothee Albrecht och Stina Edblom, Göteborgs Internationella Konstbiennal. 2013 curerade hon utställningen ”I strömmen”på Lunds Konsthall – en utställning där Hilma af Klint ställdes ut tillsammans med samtida konstnärskap. För närvarande forskar Sandqvist på Hilma af Klints ockulta dagböcker.