Gradients

Peo Olsson

Ett museum monteras ned och finner sin slutförvaring. En världsbild och dess vedertagna gestalt löses upp. Synvinklar och blickriktningar ändras och återspeglar sin tids idéer. Äldre varianter sopas undan och glöms. Misstag repeteras.

Arkivet och samlingen har en inneboende dubbelhet. Det organiserar och katalogiserar för att odödliggöra, men på samma gång internalisera och gömma undan. Det både motverkar och skapar död, samtidigt.

Makten över vår historia och därmed vår framtid ligger, till viss del, i hur vi hanterar dessa kollektiva arkivsystem. Sprängkraften i olika sammansättningar av dessa kan förskjuta skeenden, stora eller små. Omformningar som styr vårt kollektiva minne, och påverkar historieskrivning och maktrelationer.

Förhållandet mellan människa och natur är i kraftig förändring, men vart det är på väg är svårt att förutspå.

Mellanrummet tas över av något annat. Skapat av människan, men bortom hennes kontroll. En organism styrd av vinning och konkurrens.

Peo Olsson är verksam i Lund/Malmö. Hans verk kretsar kring övergångsskeden, som landskapets gradvisa förändringar eller hur vi hanterar kunskap. Knappt märkbara metamorfoser; världsbilder som långsamt skrivs om eller närmiljön som förändras av utvecklingens framfart. Ofta med avstamp i arkivmaterial eller samlingar, undersöks minnet och dess omformningar, samt de kopplingar till tid och rum som dessa processer ger upphov till.

Välkomna på Vernissage Fredagen 5 September kl 18-21

Publikationer och filer

  • Ladda ner publikationen som publicerades i samband med utställningen
  • 634,1 KB
  • Hämta fil ( pdf )