BOX Samtal

Emily Fahlén - Silent University

Välkommen på Box Samtal med Emily Fahlén – Silent University; Lördagen den 15 mars kl 16:30-18:00

Emily Fahlén arbetar på Tensta konsthall med konsten och Tensta som utgångspunkter i internationella och lokala konstprojekt, i gränslandet mellan det organisatoriska, curatoriska och pedagogiska. På Box kommer Fahlén att presentera sitt arbete med The Silent University som är en autonom kunskapsplattform initierad av konstnären Ahmet Ögüt (Istanbul/Berlin). Den riktar sig till asylsökande, flyktingar och migranter som trots en professionell bakgrund inte kan utöva sitt yrkeskunnande i sin nuvarande livssituation. The Silent University lånar formen av ett akademisktprogram genom att arrangera kurser, föreläsningar och seminarier för och av dess medlemmar, men också för den breda allmänheten.

The Silent University är aktuellt som del av utställningen Tensta museum: Rapporter från nya Sverige, på Tensta konsthall