Natural

Kaisa Luukkonen

NATURAL är Kaisa Luukkonens 10: e separatutställning och hennes första utställning i Sverige. Utställningen innehåller två olika installationer som heter Buzz och Under the Protecting Skies. Hennes installationer ändrar och duplicerar ofta färdiga objekt för att skapa ett alternativt universum som omfattar betraktaren. I sina installationer är den fysiska upplevelsen det huvudsakliga kommunikationsmedlet. Kaisa Luukkonen arbetar även med performance och är co-curator för Perfo!-Klubben. Hon bor och arbetar i Tammerfors, Finland.

”Ofta när man beskriver någonting som det bör vara, så säger vi att det är naturligt. Termen används som en beskrivning av allt från näringsämnen till semesterorter. Den används för att rättfärdiga våra kroppsfunktioner och handlingar. Då denna mycket mångsidiga term används på så många sätt när man refererar till något hälsosamt, gott eller passande blir den till ett allomfattande begrepp. Även den mest motsägelsefulla mening lyckas passa under denna term.
När saker och ting är namngivna på motsatt vis, onaturlig, anses de vara avskydda och fruktade. Det är vår sista tillflykt när ingenting annat kan användas för att fördöma en handling, en kvalitet eller en sak. När vi inte vet varför vi hatar och fruktar så använder vi oss av det onaturliga.
Så, naturligt och onaturligt är ett par av de ord vi kan använda oss av för att reflektera dikotomin av modern existensen på. När vi upptäcker dem i en diskussion om människans villkor, sociala strukturer och beteenden måste vi stanna upp och tänka vad de faktiskt representerar och ersätter. Vad ligger under det naturliga?”

– Kaisa Luukkonen 7 februari 2013

 

För mer information se om Kaisa Luukkonens arbete se kirppukaruselli.wordpress.com

I galleriets inre rum kommer det under utställningen att finnas en rökmaskinsinstallation – därför utfärdas en varning till personer med eventuella besvär