Rapport 2012:1

Peter Eccher med flera

I Sverige och Norge, liksom i en del andra länder, har under senare år inträffat oförklarliga fall av plötslig nedsvärtning i bostäder. Förut rena ytor har under en kort tid, i en del fall mindre än ett dygn, nedsvärtats. Ibland har nedsvärtningen skett fläckvis, eller i form av ränder, ibland har svärtan avsatt sig över hela bostaden. För konsumenten medför nedsvärtning av detta slag både ekonomiska och psykiska påfrestningar. Orsaken till nedsvärtningen och därmed ansvarsförhållandena är oklara.

Så inleds sammanfattningen i Konsumentverkets utredning: Nedsvärtning i bostäder, slutrapport 1977:1. Rapporten utgår ifrån, men inte kan vetenskapligt belägga, att fenomenet har byggtekniska förklaringar. Inga undersökningar utanför detta eller närliggande förklaringsområden har genomförts. Rapporten fastslår avslutningsvis att ytterligare utredning av fenomenet är önskvärt. Nu har konstnären Peter Eccher bjudit in konstnärer inom olika media och genrer och forskare inom humanistiska discipliner att svara på Konsumentverkets önskan. Den nya utredningen Slutrapport 2012:1 tar vid där den objektivt tekniska slutar och förhåller sig subjektivt till fenomenet.

 

Medverkande:
Markus Anteskog, Kristian Berglund, Tom Bogaard, Peter Eccher, Lina Ekdahl, Carina Fihn, Frauke (Caroline Lundblad), Anna Sissela Gustavson, Björn Hellström, The Knife, Pia König, Sara Lännerström, Lisa Mouwitz, Jesper Norda, Mikael Olofsson, Guro Olsdotter Gjol, Linda Persson, Magdalena Rapala, Markus Sandén Agervi, Henrik Sputnes, UKON (Ulf Karl Olov Nilsson), Kajsa Widegren.

Två länkade verkdelar
I ena rummet visas Peter Ecchers animerade film Clair Obscur, med musik av The Knife.
I det andra rummet visas den nya, ännu inte publicerade utredningen Slutrapport 2012:1

Clair Obscur
Förutom den nya utredningen, visas på Galleri Box Peter Ecchers film Clair Obscur. Filmen är en 52 minuter lång animation om Nedsvärtning, med musik av The Knife. Eccher och The Knifes samarbete började 2001-2002, då Eccher skapade sin bildsvit Rekonstruktioner av Nedsvärtning och The Knife skapade det 13 minuter långa ljudverket Nedsvärtning. Till utställningen på Galleri Box har både Eccher och The Knife omarbetat sina tidigare verk om fenomenet och skapat verket Clair Obscur. Verket är en allegori över ljusets och upplysandets bortträngande av mörkret och mystiken, men också över melankolin som förknippas med både mörka och starkt upplysta rum.

2012:1
De formella kraven på utredarna till denna rapport var att deras bidrag skulle vara möjliga att trycka i den kommande publikationen av rapporten. Tredimensionella verk har mestadels dokumenterats och visas som fotografiska verk, annars har utredarna haft helt fria händer.Den drygt 70 sidor långa, nya utredningen visas i sin helhet som en väggmonterad text och bildsvit. I utredningen möts källkritikiska, realpolitiska, psykologiska och poetiska analyser av fenomenet. Bitvis är tolkningen av Nedsvärtning rasande, i andra fall, långsamt eftertänksam. Det är en vetgirig lek, men en lek som är alltigenom allvarsam. I en del av bidragen har materialiteten varit utgångspunkt och sotet blivit en viktig beståndsdel i såväl text som bildbaserade verk. Ibland är det svärtan, mörkret och ljuset i sig, som avsatt sig på verken. En övervägande del av bidragen till rapporten är för den helt nyskapade verk och analyser. I andra fall, har undersökaren bidragit med närliggande tidigare arbeten.

Till utställningen på Galleri Box
Under 2001 utför Eccher undersökningar hos Konsumentverket (KO) om fenomenet Nedsvärtning i bostäder. Vid en genomgång av KO:s arkiv hittar han, till både verkets och hans egen förvåning, ingen fotodokumentation av fenomenet. Utifrån intervjuer med drabbade av Nedsvärtning skapar han en bildsvit. För att få sviten så autentisk som möjligt gör Eccher inga digitala nedsvärtningar av fotografier, utan skapar istället två lägenhetsrum i sin ateljé, spraylimmar och blåser sedan svart pigment över allt. Under saneringen av rekonstruktionerna i ateljén börjar Eccher uppvisa samma negativa känslor som de drabbade av fenomenet uppgett för honom under deras samtal. Det är förutom Slutrapport 1977:1, Ecchers historia och bildsvit, som de som skapat Slutrapport 2012:1 fått som grundmaterial. Samma material som The Knife 2002 skapade ljudverket Nedsvärtning till. Samarbetet Eccher/The Knife resulterade den gången i en utställning på Centrum För Fotografi 2002 och en publikation i BLM samma år. Efter detta lämnar Eccher i stort sett fenomenet under 10 år. Men sedan 2002 har människor utsatta för fenomenet, med jämna mellanrum kontaktat Eccher. Människor vilka ofta dragit helt andra slutsatser än att fenomenet skulle ha byggtekniska orsaker. När Hyresgästföreningen 2011 kontaktade Eccher för att få ett föredrag om fenomenet, bestämde sig Eccher för att samla ihop en utredningsgrupp för att sammanställa Slutrapport 2012:1. Utställningen på Galleri Box diskuterar begreppen sanning och fiktion genom ett fenomen som inom sig bär både poesi (svärta i bostaden som psykisk symbol) och politik (de drabbade som inte får ekonomisk hjälp). Fenomenet Nedsvärtning är i sig intressant, men vår reaktion på det visar också väsentliga saker om hur vi fungerar som människor och samhälle.

Peter Eccher (född 71) arbetar i sin konst med subjektiva utredningar av autentiska händelser. Verken fokuserar på vår samtidshistoria i allmänhet, och på det som inte passar in i synnerhet. Verken behandlar platser och händelser både bortom och inom människan. Det är återskenet, bilden av situationen som Eccher problematiserar. Peter Eccher examinerades från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2004 och har haft flera separatutställningar, senast på Galleri Mors Mössa, Göteborg 2011. Han har också deltagit i flera grupputställningar, bland annat Frieze Art Fair i London 2010.

Performance
Den 12/12 visas Illuminate II :en performance där Butohdansaren Frauke (Caroline Lundblad) tolkar fenomenet Nedsvärtning. Mer info.kommer snart

Finissage
Den 16/12 är det finissage med konstnärssamtal mm. Mer info. kommer snart.

Tack till:
Medicinhistoriska museet
Producing Dissolving
Göteborgs Stad Kultur

Vernissage 17e november kl 12 -16

Med stöd från