Dead Fingers Talk

Mark Jackson

Revisiting Dead Fingers Talk: Bandexperiment av William S. Burroughs

 

                                                                               listen to your present time tapes and you will begin to
                                                                               see who you are and what you are doing here mix
                                                                               yesterday in with today and hear tomorrow your future
                                                                               rising out of old recordings
                                                                               everybody splice himself in with everybody else                                                                              

                                                                                                                                                William S. Burroughs

Dead Fingers Talk 2012 – The Mayan Caper är en serie ljudverk och experiment av konstnärer, musiker, författare, kompositörer och kuratorer inspirerade av William Burroughs verk.

Få författare har haft ett så stort inflytande över så många skiftande konstformer som William Burroughs. Burroughs, författare till bland annat Den nakna lunchen, Den mjuka maskinen och Tjacket refereras det fortfarande regelbundet till inom musik, bild- och ljudkonst, film, webbaserad praktik och litteratur. En viktig men ofta förbisedd, aspekt av hans radikala ideer kring manipulation, teknologi och samhället finns i Burroughs många experiment med bandspelare från 1960 och -70 talet.

Under utställningen Dead Fingers Talk på IMT Gallery, London i 2010, ombads de medverkande att skapa en “inspelning” som respons till Burroughs bandexperiment. Med detta som utgångspunkt återbesöker Dead Fingers Talk 2012 – The Mayan Caper på Box några av dessa verk, här tillsammans med de inspelningar som Burroughs kallade Playback: parapsykologiska manipulationer av tid och rum som han trodde skulle komma få avgörande, ibland katastrofala konsekvenser.

Burroughs bruk av andras texter och inspelningar är med tanke på dagens diskussioner kring copyright och återanvändning av audiovisuell kultur högst aktuella. Han beskrev denna metod som befinnandes “closer to the facts of perception”.

Med sina pseudovetenskapliga undersökningar av ljud och människans relation till teknologi och det materiella är Burroghs ljudverk tidiga exempel på den viktiga roll konsten skulle komma att få i den digitala tidsåldern. Dessa inspirerades av målaren Brion Gysin men var egentligen aldrig menade som konst. The Mayan Caper visar upp en mångfald av möjliga förhållningssätt till denna periods nyskapande och banbrytande undersökningar.

Dead Fingers Talk 2012 – The Mayan Caper innehåller verk av Alma/Joe Ambrose, Steve Aylett, William S. Burroughs och Ian Sommerville, Anthony Joseph, Cathy Lane, Eduardo Navas, Simon Reuben White, Giorgio Sadotti, Scanner, Terre Thaemlitz, Laureana Toledo och Ultra-red, med Playback inspelningar av Alex Baker, Leslie Deere, Phillip Drummond, Lizzie Hughes, Mark Jackson, Duncan McAfee, Charlotte Norwood och Settimio Palermo.

Kuraterad av Mark Jackson för Galleri Box.

Utställningen presenteras i sammarbete med  IMT Gallery, London där Mark Jackson är kurator. Jackson är specialiserad inom ljud, audiovisuella och interdisciplinära praktiker.

 

Dokumentation av Hendrik Zeitler förutom Burroughs porträtt -Bild: Dr.W / Eduardo Navas

 

Med stöd från