Olika Rum

Erik Sigerud

Med utställningen Olika Rum på Galleri BOX vill Erik Sigerud skapa dialog om huruvida det går att enas om en sann bild av våra sociala, strukturella och mentala rum. I sitt konstnärskap undersöker Erik Sigerud relationen mellan det privata, det offentliga och det verkliga.

– Jag använder ordet dialog för att understryka att jag ser på mitt arbete som ett språkutövande som reagerar på omvärlden och som vill nå ut. Mitt arbete är frukten av en inre dialog där jag möter mig själv, men jag vill inte skapa konst i en byrålåda eller bygga snäckslott i en skog där ingen kan se den. Jag och mina verk är en part. Jag reagerar på konst, måleri, mina egna upplevelser i möten, samtal med konstnärer, tankar i böcker och det samtida samhället. Jag tänker mig att mottagare är de jag samtalar med, de som besöker min utställning, men också andra konstverk. Dialogen äger rum i utställningslokalen och i ateljén. Jag ser på dialog, i detta sammanhang, som en rörelse eller ett flöde i samhället som jag och mina verk är en del av. Konkret dialog kan vara ett ateljébesök men jag tänker mig dialog mer som ett kausalt förhållande där jag ser, jag bearbetar, jag skapar, jag visar och där förhoppningsvis någon ser det jag gör och kedjan förlängs, säger konstnären.

I utställningen vill Erik Sigerud skapa en interaktion mellan besökare, verk och de rum där verken visas. Genom att verken har separerats i galleriets två olika rum, vill konstnären påtala att alla verken i utställning kommunicerar sinsemellan. Som besökare får du möta verklighetens rum, offentlighetens rum och det privata rummet. Erik Sigerud har sökt att skapa en rörelse mellan blickar som vänder sig utåt och blickar som vänder sig inåt.

Med sitt arbete ställer Erik Sigerud frågor om makt i mellanmänskliga relationer, om strukturer i den sociala ordningen och om livets premisser. Alla Sigeruds målningar är ett projekt i sig. Vissa tar år att bygga upp medan andra bara tar några dagar. Genom att måla absurditeter och att skapa psykologiska scener, undersöker konstnären begreppen konst, normalitet och måleri. Ett undersökande som kan ses som ett sätt för konstnären att fundera på gåtor och olösta problem, för att i det konstnärliga skapandet sedan hantera det som ett skapande av kunskap.

Erik Sigerud är verksam i Stockholm och är utbildad vid Paris konsthögskola. Han har deltagit i utställningar både ensam och i grupp på bland annat Alma Löv Museum, Nordin Gallery, Skissernas Museum och wip:konsthall. Flera av Erik Sigeruds verk finns representerade i offentliga och i privata samlingar, såsom Tom Böttiger’s collection och Uppsala Konstmuseums samling.

För vidare information om Erik Sigerud se konstnärens hemsida:
www.eriksigerud.com