BOX medverkar som utställande konstnärskollektiv på (I)ndependent People – Reykjavik Arts Festival

Under Reykjavik Arts Festival medverkar Box som utställande Subjekt / Konstnärskollektiv genom att på The National Gallery of Iceland presentera de djupintervjuer vi genomfört med konstnärsdrivna gallerier i Göteborg från 1950-talet tills idag. Projektet är del av (I)ndependent People kuraterat av Jonatan Habib Engqvist.

Vernissage lördag den 19 maj kl.13-15.

Utställningen fortsätter till den 3e Juni.

http://independentpeople.is/info/

Dokumentation av Hendrik Zeitler (förutom det där han är med)