Showroom

Anna Sissela Gustavsson

I Anna Sissela Gustavssons utställning, Showroom, omvandlas gallerirummet till en plats där två världar får mötas. Verken utgörs av förvridna objekt med sexuella och hotfulla laddningar.

I Gustavssons konstnärskap problematiseras begreppen fostran, begär och anpassning. Hon arbetar med skulptur och installation, där bland annat avgjutningar av leksaker fogats samman.

”Jag vill låta sexindustrins och leksaksindustrins bakomliggande mekanismerna mötas och sammanflätas genom deras redan gemensamma nämnare: färger, motiv, design och material.”

Anna Sissela Gustavsson är född 1978 i Varberg. Hon är sedan flera år bosatt och verksam i Göteborg. Showroom är Gustavssons första separatutställning efter att hon tagit magisterexamen vid Konsthögskolan Valand, våren 2010.

www.anna-sissela.com

Vernissage lördag 18 februari, kl. 12–16