Samtal: Stina Lundberg Dabrowski möter Petra Bauer

Petra Bauer

Samtal: Stina Lundberg Dabrowski möter Petra Bauer

Stina Lundberg Dabrowski är kanske den journalist som intervjuat flest internationellt framgångsrika politiker och kulturpersonligheter för svensk television. I videoverket har konstnären Petra Bauer använt sig av denna erfarenhet och yrkesskicklighet för att performativt gestalta frågor om upphovsmannaskap, historieskrivning och politisk filmproduktion. I studiomiljö ser vi Lundberg Dabrowski intervjua Bauer om hennes arbete som konstnär och filmare i tre på varandra följande live-upptagningar. Med bakvänd kronologi samtalar de om Bauers produktion. Men samtalet stannar inte där. Med utgångspunkt från sin forskning om brittiska filmkollektiv verksamma på 1970-talet – så som Berwick Street Film Collective – gör Bauer anspråk på att inkludera dessa kollektivs filmer och frågeställningar i sin egen filmografi.Lundberg Dabrowskis personliga tilltal bemöter Bauer genom att nästan genomgående tala om sitt arbete i vi-form, som om hon hela tiden befinner sig i, och representerar, ett kollektivt sammanhang. I verket utvecklar Petra Bauer intresset för den rörliga bildens möjligheter att verka politiskt i dag. Till skillnad från tidigare filmer som exempelvis Der Fall Josef och Rana, som på olika sätt kritiskt omgestaltade massmediernas berättelser om politiskt tragiska öden, så vänder Bauer här också en självkritisk blick mot sitt eget arbete och mot de traditioner av politiskt filmskapande som hon själv skriver in sig i som konstnär.

– av Fredrik Svensk

Petra Bauer intresserar sig för filmen som ett politiskt verktyg. Hon ifrågasätter på ett sublimt sätt den roll som den rörliga bilden har när man konstruerar och presenterar en historia. Bauers tillvägagångsätt gör att jag som publik börjar ställa frågor om min roll som just betraktare och även avsändarens intentioner, vilket inte är vanligt inom dokumentärgenren.
Petra Bauer är konstnär och filmare, verksam i Stockholm.

Vernissage: Fredag 21 januari kl. 18-21