Karin Kihlberg & Reuben Henry

Kihlberg och Henrys arbete undersöker relationen mellan åskådaren och bilden i tid och rum, och dess föränderliga ståndpunkt gentemot historia och minne. Deras konstnärskap inrymmer video, fotografi, performance, installation och teckning. Förhållandet mellan berättandet, det verkliga och fiktiva har ofta en central roll i deras konstverk.

Tre konstverk ställs ut på Galleri Box. Videon Inbindable Volym (2010), utspelar sig i Birminghams ikoniska Central Library, stadens mest ökända exemplet på brutalistisk arkitektur vilken kommunen planerar att riva 2013. Genom en språklig och visuell grammatik, utforskar Inbindable Volym arkitektur och böcker inte som konkreta eller fasta utan som instabila och föränderliga.

This Story is about a little Boy (2009) är en visuell rekonstruktion av en film enligt ett minne. En vän till konstnärerna återberättar en film som gjort ett starkt intryck på hans liv. Minnet av The Fallen Idol av Carol Reed spelas in och används sedan av konstnärerna för att återkonstruera den originella filmen till en ny film där berättelsen harförändrats genom minnets tolkning och glömska.

Frames (2011) är en nyproducerad serie fotografier av nittonhundratalets biografer i Portsmouth, England, som antingen har ändrat deras användning eller rivits för att använda marken för andra ändamål. Fotografierna söker efter filmduken där filmerna och bilden en gång har projicerats för publiken och vilken nu är ersatt med andra bilder och funktioner.

Karin Kihlberg (SE) och Reuben Henry (UK) är verksamma i London och har under de senaste två åren arbetat som researchers vid Jan van Eyck akademin, ett post-akademiskt center för design, teori och konst i Nederländerna. De har tagit del i utställningar och events vid Tate Modern, Hayward Gallery och Le Mois del la Photo i Montreal. De är representerade av Danielle Arnaud Contemporary i London.
www.karinkihlberg-reubenhenry.org

Utställningen presenteras i samband med Vivid, ArtsSway och Danielle Arnaud. Projektet stöds av Birmingham Cultural Partnership

Vernissage: Fredag 25 februari 18-21