Sömngångaren

Andreas Korsár

I Andreas Korsárs utställning Sömngångaren, med vernissage på fredag 19 februari, visas bland annat en serie akvareller, skulpturer och den animerade filmen Night Train som gjorts i samarbete med Lars Nilsson.

Motiven i Korsárs akvareller och animationer verkar vid första anblick vara dokument ur ett vardagligt lunkande liv. Det rör sig kanske om en promenad med hunden, semesterturen ut på landet, väntan vid spårvagnskuren eller middagen med vänner.

I sin praktik tar Korsár ofta utgångspunkt i ett referensmaterial med allt från fotografier från resor och vardagsliv, till egna iakttagelser, minnen och rena uppdiktningar. Genom denna subjektiva läsning av sin samtid skapar Korsár en bildvärld som rör sig med en hisnande precision mellan realism och gryende fiktion. Här tillåts naturrealism och nästan karikatyrliknande porträtt krocka med varandra inom samma bild.

Den formella obestämdhet som uppstår verkar även som innehållsmässig kvalitet. För att skapa sammanhang i omgivningens komplexa struktur måste man förstå tillvaron på flera plan samtidigt, som ett samspel mellan realism och fantasi.

I akvarellen Vampyren utanför Lindyn, 2008, står en ensam man utanför en danslokal, i bakgrunden syns den upplysta lokalen och runt ikring har mörkret fallit. Mannen står med uppdragna axlar och verkar fastnat i ett leende riktat antingen mot betraktaren eller bara rakt ut i tomheten. Den tysta pendlingen mellan porträttet av en mytologisk figur och en vanlig man tillför scenen en tillskruvad narration full av stämningslägen och variationer av förväntad handling.

Även i leranimationen Night Train, 2006, tillåts en stor del av narrationen pendla. Men här rör den sig mer om en rörelse mellan det outsagda och förträngda till ibland överraskande spontana och känslomässiga handlingarna och yttringar. Persongalleriet i animationen är ömsint porträtterade och visar bland annat en grupp människor i en tryckande tyst tågkupé, oborstade värnpliktiga i pubertala samtal och sterila läkares ordfattiga kommunikation. Alla blir de mer eller mindre ofrivilligt hopförda med varandra i situationer där trevande kommunikation och tystnader utgör en plattform för subtila handlingar och nya relationer.

Både animationens arbetsprocess, med avfilmade små justeringar av rörelser, och akvarellens lager-på-lagerteknik är ett tidsödande arbete. I Korsárs verk blir tiden som lags ned till ett motstånd i en tid där bilderna som susar oss förbi är oändligt utbytbara och konsumeras allt hastigare. Många av Korsárs akvareller, skulpturer och animationer blir därför ett slags samtidsskildringar där relationer och händelser speglas genom till exempel arkitektur, natur och våra kläder. Samtidskildringar som genom sin frusna stillhet och intrikata detaljrikedom låter oss se precis hur komplicerad, allvarlig, absurd och komisk vår tillvaro verkligen är.
/Ylva Westerlund

Andreas Korsár (f. 1974 i Skellefteå) gick ut Valands Konsthögskola 2000. Han har under de senaste åren deltagit i filmscreeningar i Sverige, Argentina och USA, i grupputställningar på Lillehammer Konstmuseum i Norge, och Millesgården i Stockholm samt haft separatutställningar på Museo de la Ciudad i Santiago de Querétaro i Mexiko, Galleri Muu i Helsingfors och Galleri Index i Stockholm.

För ytterligare info om Andreas Korsár, se: http://andreaskorsar.blogspot.com

Vernissage fredag 19 februari, kl. 18-21