BOX SAMTAL: Sinziana Ravini om Stefan Constantinescu

Sinziana Ravini föreläser om Stefan Constantinescu och presenterar hans film Dacia 1300 – Min Generation. Sinziana Ravini är konstteoretiker och kritiker, skriver i Paletten och Göteborgsposten, samt undervisar på bl.a. Konsthögskolan Valand. Hon har skrivit om Stefan Constantinescu i Glänta # 3.06 (”Interkulturell estetik – neokoloniala mönster i samtidskonsten”), och medverkar i en kommande bok om hans konstnärskap (ges ut senare i vår).

Filmen Dacia 1300 – Min Generation omfattar både journalfilmer, propagandamaterial och tretton intervjuer med personer med anknytning till höghuset i Colentinaområdet i Bukarest där familjen Constantinescu bodde.

”Hur är det att leva i en totalitär regim? Hur påverkas du av terror, förtryck och förljugenhet? Hur gestaltas ditt liv när du varken kan lita på din man, din hustru eller dina närmaste grannar i samma trappa? När vem som helst kan vara en kollaboratör, en angivare, en konspiratör? När livet blir allt torftigare och torftigare, när elektriciteten stängs av, när maten ransoneras, butikerna står tomma och du själv tvingas flytta ut till en olidligt sjaskig förort?”

Dacia 1300 är ett rumänskt bilmärke, symbol för ”den moderna arbetarstatens progressiva framsteg”.