BOX SAMTAL #8: Meningsproduktion – engagemangets metoder

Elin Wikström och Erik Andersson

Vilken kunskap kan man få om världen genom att producera och ta del av konst? Hur skiljer sig sättet att tillgodogöra sig kunskap genom konst från andra sätt? Hur forskar man i fri konst? Diskussion + exempel från konstnärspraktiker. Föreläsningar, presentationer och film.

Välkomna till samtal #8, det fjärde i Galleri Box’ serie om konst och kunskapsproduktion. Bar och mingel – välkomna! Fortsättning på Box Samtal, en serie föreläsningar, konstnärs-presentationer och diskussioner. Höstens teman är Konst Och Kunskapsproduktion, samt Konst Och Autonomi.

Utställningen Meningsproduktioner på Skellefteå Konsthall bestod av tre konstnärers och tre samhällsvetares redovisning av arbetsprocessen mellan engagemangsdrivna frågor eller problem och färdiga verk. Konstnärerna beskrev sin arbetsprocess med ett konstverk och samhällsvetarna med en avhandling eller en forskningsrapport. Utställningen bestod av ett samtal kring deras praxis och teori för kritisk meningsproduktion. De tre medverkande konstnärerna är Andreas Gedin, Fia-Stina Sandlund och Elin Wikström, och de tre samhällsvetarna är Erik Andersson, Camilla Orjuela och Åsa Wettergren. Utställningen är en del av ett större forskningsprojekt, ”Engagemangets metoder”, som handlar om samtida samhällsvetenskapliga och konstnärliga metoder, och syftar till att kartlägga likheter och skillnader i de olika disciplinernas normer och hantverk. Slutprodukten av projektet skall bli dels en forskningsrapport, dels en metodbok för konstutbildningar. Utställningen har formgivits av Pascal Prosek.

Elin Wikström är konstnär och professor vid Umeå konsthögskola
Erik Andersson är lektor vid School of Global Studies vid Göteborgs universitet.

Externa länkar: Fia-Stina Sandlund deltar i Göteborgs Konstbiennal. Andreas Gedin debatterar Konst Och Forskning i nya numret av Paletten.