BOX SAMTAL #6: Konst och kunskapsproduktion

Michele Masucci

Konst och kunskapsproduktion: Michele Masucci

Vilken kunskap kan man få om världen genom att producera och ta del av konst? Hur skiljer sig sättet att tillgodogöra sig kunskap genom konst från andra sätt? Hur forskar man i fri konst? Diskussion + exempel från konstnärspraktiker. Föreläsningar, presentationer och film.

Välkomna till Box Samtal #6, det andra i Galleri Box serie om konst och kunskapsproduktion.

Institutionell kritik, kunskapsproduktion och kontextskapande

Kl. 19.00 Michele Masucci föreläser

  • om EIPCP, ett forum för den senaste vågen av institutionell kritik – hur undersöka och påverka de sammanhang man yrkesmässigt ingår i som konstnär
  • om konst som kunskapsproduktion, med exempel från olika konstnärers praktiker – hur produceras kunskap genom konst, vilken typ av kunskap är det, och vad ska vi ha den till
  • och om konstnären som kontextskapare, med seminarier, ambulerande verksamhet, samtal och samarbeten som konstnärlig praktik.

Michele Masuccis projekt inkluderar Good TV på Öppna Kanalen Sthlm, en tv-kanal med performance, dokumentärt inriktad konstfilm och debattprogrammet Revolve. Ett annat exempel är For The Love Of Art, om konstnärers förutsättningar – drivkraften och lusten att arbeta i förhållande till sociala och ekonomiska realiteter – undersökningar utförda med utgångspunkt från eget deltagande i det undersökta sammanhanget.

Kvällen fortsätter därefter med Andra Former på Galleri 54, med Arty Report From Suburbia, Matthieu Clainchard (Fr), och musik av Gabo Camnitzer.