Tulipomania

”1634 blev den holländska hysterin efter tulpanlökar så stor att landets övriga industri stannade av och hela befolkningen deltog i handeln. Manin stegrades och priserna sköt i höjden. Det blev nödvändigt att sälja dem efter det nya viktmåttet perits, ett litet mått mindre än ett korn. En Admiral Van der Eyck, vägandes 446 perits, tingade ett pris av 1260 floriner; Viceroy, 400 perits, 3000 floriner, och den mest värdefulla av dem alla, en Semper Augustus, på 200 perits, ansågs väldigt billig för 5500 floriner.” Ur Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, 1841, Charles Mackay. I Holland utbröt i mitten av 1600-talet en spekulationsvåg, ’tulpanmanin’, som saknar motstycke i finansvärlden. Resultatet blev att människor sålde varor de inte ägde, till folk med pengar som dessa inte hade, för priser som ingen i slutändan kunde få ut. Under samma tid stod det holländska Vanitasmåleriet på sin höjdpunkt.

Tulipomania på Galleri Box är den första i en serie utställningar av: Petra Axelsson, Markus Bohm, Karin Lindh och Hannah Paradis