Public Educational Tours – Vem skriver historien?

Annika Lundgren

Annika Lundgrens ”Public Educational Tours” är en fortlöpande serie guidade turer och ett projekt som handlar om historieskrivning. Vår uppfattning av vår existens och vår identitet, liksom våra visioner för framtiden, präglas i hög grad av vår officiella dokumenterade historia. Den information som finns registrerad här dokumenterar inte bara företeelser ur det förflutna, utan formar och skapar också framtiden, den utgör härigenom ett omåttligt maktfullt politiskt redskap. Då historieskrivning aldrig är och aldrig kan vara objektiv dokumentation, består den med nödvändighet av selektiv information, baserad på den dokumenterande individens, institutionens eller nationens subjektiva val. Sett från detta perspektiv kan den representation av begivenheternas gång som vår historieskrivning utgör knappast sägas vara mindre fiktiv eller mer korrekt än någon annan individuell förtolkning, presenterad av vem som helst och vid vilken given tidpunkt som helst. På Box presenterar Annika Lundgren och Public Educational Tours ett nytt projekt med fokus på Göteborg – Sveriges port mot världen.