Katarina Löfström

Katarina Löfström använder bilden som förmedlare, hon erbjuder en utgångspunkt för associationer. Efter att tidigare ha arbetet med reklam och musikvideos är hon van vid att kommunicera budskap inom väldigt korta tidsramar, ibland så korta som 30 sekunder. Men i hennes konstnärliga arbeten försöker hon istället att förmedla en väg bort från språket och budskapet, meningen och betydelsen, genom att hon ger oss tillträde till ett rum för associationer, drömmar och myter. I hennes senaste videos använder hon sig av metoder som också används vid musikvideoproduktioner, såsom att t.ex. utgå från en sekvens av en viss låt, för att sedan arbeta fram visuella begrepp och idéer utifrån denna. Filmerna är gjorda som loopar, utan någon egentlig början eller något egentligt slut, och de enda skrivna ledtrådarna till verket är dess titlar. Hon menar att titeln är avgörande för verket, men inte därför att titeln underlättar förståelsen av verket utan därför att titeln fungerar som en sorts början, på liknande sätt som titlar till instrumentella låtar ofta kan fungera associativt.

För ytterligare information om Katarina Löfström, se www.katarinalofstrom.com.