BOX SAMTAL #4: Om Jaques Rancière och hans bok Estetik och Politik

Christina Kullberg, Kim West och Lars Nilsson

Christina Kullberg (som bl.a. skriver i Glänta) och Kim West (som bl.a. skriver i SITE och UNION) har båda arbetat med att översätta Rancière till svenska, och boken Estetik Och Politik gavs nyligen ut på SITE förlag: ”För Jacques Rancière är politik en strävan efter frigörelse i enlighet med ett ideal om universell jämlikhet. Men varje politisk gemenskap är också, enligt Jacques Rancière, en estetisk gemenskap, ett ”delande” av det sinnliga som definierar vad som låter sig sägas, ses och göras, och som därmed bestämmer vem som har tillgång till denna gemenskap och vem som är utesluten från den. Det är utifran detta delande som frågan om estetikens politik och om konstens kritiska möjligheter kan ställas. Det finns ingen konflikt mellan en konst för konstens skull och en politisk konst – båda definierar en ny struktur för det gemensamma livet.” Läs mer på editions.sitemagazine.net.

Film av Lars Nilsson, från serien om olika kreativa kollektiv i Göteborg (IO, Kokokaka och Mermermer) Läs mer på www.larsnilsson.net.

Programmet för Box Samtal 2006 är sammansatt av Kalle Brolin och Maja Hammarén. Medarrangörer för höstens samtalsserie är Högskolan för Fotografi, Konsthögskolan Valand, Konstepidemin och Konstkonsulenterna i Västra Götalandsregionen.