BOX SAMTAL #1: Om att organisera sig och skaffa finansiering, och om oberoendet

Simon Roos, Fredrik Svensk och Lars Nilsson

Simon Roos presenterar Origo: ”Origo är ett regionalt initiativ och ett försök att skapa en tydligare bild över vilka resurser och initiativ som finns hos konstnärsdrivna och kreativa organisationer i Västra Götaland. Syftet är att skapa en tydligare bild över den kreativa kartan och koppla denna till regionens arbete inom Kultur och Regional utveckling. Ett av huvudmålen är att fokusera på ett ökat kulturföretagande i regionen och vilka behov som finns både bland konstnärerna själva och hos olika beställare såsom kommuner, bolag, företag m.fl..”

Fredrik Svensk talar utifrån sin artikel Konsten, ”En Opålitlig Kollega”: ”Den konstnärliga autonomin handlar här om förmågan att påverka under vilket system man vill vara ett erkänt subjekt, snarare än en fråga om frihet till eller frihet från en viss instans.”

Dessutom visas den första i en serie filmer av Lars Nilsson, om olika kreativa kollektiv i Göteborg: ”Talent Community is an ongoing documentary project about self employed cultural workers and freelance collectives in Gothenburg. So far it consists of three single channel videos: ”More and More and More” (27 min) ”Interview With Kokokaka” (16 min) ”IO Design Office” (19 min).” Läs mer på www.larsnilsson.net.

Därefter flyttar vi över till Galleri 54, som också har premiär för konstnärspresentatio ner och performances senare samma kväll, med bl.a. Dorinel Marc. Läs mer på www.galleri54.com.

Programmet för Box Samtal 2006 är sammansatt av Kalle Brolin och Maja Hammarén. Medarrangörer för höstens samtalsserie är Högskolan för Fotografi, Konsthögskolan Valand, Konstepidemin och Konstkonsulenterna i Västra Götalandsregionen.