Lisa Jonasson

Lisa Jonasson har en stark tilltro till språket som samhällelig parameter. I hennes arbeten blir språket en avslöjande mekanism; den blir en yta där individen och samhället avkläds och exponeras. Att skriva är med andra ord en avklädande handling och Lisas skrivande handling syftar till att bända upp språket. Hon blottlägger med egen röst, med samtidens och den gemensamma röst som kan sägas vara språkets egen. Liksom tidigare arbetar Lisa mycket med affischer, med tryckta ord, språkliga generaliseringar och dess konsekvenser. På Box Kungshöjd visar Lisa nya tryck som kan betraktas som en fortsättning på hennes tidigare affischarbeten.

För ytterligare information om Lisa Jonassons arbete, se: www.lisajonasson.com och www.geist.se.