Gerry Johansson

Gerry Johanssons bilder är tagna årskiftet 2001-2002. Han följde då med en expedition till de två svenska polarstationerna Wasa och Svea i Dronning Maud Land, Antarktis. Polarforskningssekretariatet, som ansvarar för forskningen i Artis och Antarktis, driver också ett konstnärsprogram där man bjuder in konstnärer till expeditioner. Gerrys fotografier visar oftast en sorts ”kulturella landskap”, men bilderna från Antarktis skiljer sig starkt från vad han brukar göra. Han säger sig vara intresserad av att göra landskapsfotografier som är både naturalistiska och abstrakta på samma gång. Frånvaron av normala perspektiv, storleksreferenser och den klara luften gör att det i vissa fall blir omöjligt att tyda dem. Det är en tilltalande tanke att man inte riktigt är säker på vad ett vanligt fotografi föreställer.

Vernissage: 5/2 KL. 12-17