Charlotte Eliasson

Charlotte Eliasson är en Malmöbaserad konstnär som arbetar med fotografi och film. Under åren har hon jobbat med frågor kring kön, klass, identitet och kvinnlig maskulinitet. Charlotte har tagit intryck av 90-talets queerrörelse i New York där han levde och verkade under ett par år. Den senaste tiden har hon valt att jobba alltmer med film som medium och hennes debut ”Lönsboda Fox” uppmärksammades i svensk press och television. Charlotte belyser i filmen svårigheter som finns i dagens samhälle vad gäller förmågan att dra gränser.