Utställningar år 2002

Elis Ernst Eriksson

Andreas Nilsson, Bo Melin

Lene Berg

KAREN
Lotta Antonsson

SVENSKA FÖR INVANDRARE
Katrin von Maltzahn

Elisabeth Westerlund

Kenrik Andersson

CASHBOX V