Galleri Box
Kastellgatan 10
411 22 Göteborg
Öppettider:
tisdag–fredag 13–17
lördag–söndag 12–16

120114–120212 LINDA HOFVANDER: FÖRESTÄLLNINGAR

 

Utställningen pågår 14 jan – 12 feb
Välkommen på vernissage lördagen den 14/1 kl 12-16

De fotografiska föreställningarna. Linda Hofvander undersöker de dokumentära och fiktiva elementen i
fotografiet. Hennes arbete kretsar kring den fotografiska bildens illusion av verklig heten och hur det egna
mediet, fotografi, påverkar vårt sätt att uppleva vår omvärld. Linda Hofvander arbetar med illusionen av
det fotografiska mediet som vetenskapligt instrument, en nästan magisk föreställning som fortfarande
dröjer sig kvar i mediet.
Genom att bygga upp igenkännbara miljöer och situationer som samtidigt skevar lite vill hon rikta vår
uppmärksamhet mot hur vi uppfattar och upplever vår omgivning genom mediet – de konventioner och
kategorier som ligger till grund för förståelsen, eller oförståelsen, av världen omkring oss. Den fotografiska
föreställningen och tolkningen spiller över i verkligheten och blir en del av den.

www.lindahofvander.com

 

Dokumentation av Hendrik Zeitler

 

ARTIST TALK

Konstnärssamtal med Laura White onsdag 8 nov kl 18:00 på Akademin Valand

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.
Din e-postadress:


Vad är ett + 99? 

Tweets