Den allmänna ordningen och den inre säkerheten

David Larsson

I utställningen ”Den allmänna ordningen och den inre säkerheten” visar konstnären David Larsson material från den kartläggning av bränder på flykting- och asylboenden i Sverige som han arbetat med under de senaste 3 åren. I en växande serie fotografier möter vi platser som existerar bortom den enskilda händelse som är orsaken att de avbildats. Vi möter bilder av ett å ena sidan vardagligt Sverige som vi kanske många känner igen, och å andra sidan är dessa platser noder i ett historiskt och politiskt skeende som rymmer historier om våld, hat, flykt och utsatthet.