Hadda Fjóla Reykdal & Anna Wignell

Anna Wignells arbeten kretsar kring frågor som rör tiden, rummet och verket. Genom främst installationer refererar hon till den digitala bilden och det digitala videomediet. Hon intresserar sig för hur vi producerar verklighet och hur vi upplever det digitala videomediet som en sanningsbärare samt hur vi tolkar vår omgivning.

I flera av Wignells verk är realtid en återkommande parameter, vilket gör att glappet mellan verk och verklighet minimeras. Själva relationen mellan tolkning och budskap sätts därmed i fokus, vilket medför att verket ofta blir föremål för sig självt.

Hadda Fjóla Reykdal arbetar främst med måleri, där hon förhåller sig till det isländska och svenska landskapet. Liksom Wignell är Reykdal intresserad av översättning, men här placeras istället naturen i fokus. Hennes skissblock består av ord som senare översätts till färg. I Reykdals arbeten märks ett intresse för hantverkets möjligheter och begränsningar i det att hon placerar måleriet i skarven mellan motiv och intryck.

Både Reykdals och Wignells arbeten kan beskrivas som en sorts undersökning av språk och hur vi upplever verket som återgivare av annan verklighet. I Reykdals måleri märks detta genom att naturen, vädret och årstiderna överförs till ord, färg och perception. I Wignells installationer sker översättningen från motsatt håll, i det att verket studeras genom hur vi upplever detta och hur vi i förlängningen erfar och producerar våra intryck.

Hadda Fjóla Reykdal är examinerad från grafiklinjen vid Isländska Konstakademin i Reykjavik. Hon bor och verkar i Göteborg sedan 2002.

Anna Wignell är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och Konsthögskolan Valand i Göteborg. Samtidigt som utställningen på Box medverkar Wignell i utställningen “Rumstering” på Bonniers Konsthall. Hon bor och verkar i Stockholm.

Vernissage: Fredag 24 april kl. 18-21