New Beginings

New Beginings är framförallt verksamma i Malmö och är ett samarbete mellan Terje Östling och Martin Bergström. New Beginings har sedan år 2000 i olika former och projekt arbetat med att utforska och utveckla de fördelar som just samarbetet medför. Deras praktik är en ständigt pågående process där det man kan tolka som ett konstnärligt ansvar överförs på vardagens problemlösning. På Galleri Box presenterar de arbetet New Island.

New Island

New Island tar sin utgångspunkt i olika idéer om ön som en symbolisk plats, men också vad som händer när nytt land skapas och gränser utvidgas. Öar har vid flera tillfällen i historien fungerat som skådeplats för såväl våldsamma som farsartade konflikter kring gränsdragningar och territorialanspråk. Samtidigt förefaller ön vara den obligatoriska utopiska och dystopiska scenografin.

På 800-talet gav sig irländska munkar iväg norrut för att söka fred och avskildhet på ön Thule, nu Island. Munkarna lämnade snart ön när nya bosättare störde deras tillvaro.

Under hösten 1963 föddes vulkanön Surtsey till följd av ett vulkanutbrott på havsbotten utanför Islands södra kust. Utbrottet pågick till den 5 juni 1967. De första som lyckades landstiga på den fortfarande aktiva vulkanön var en grupp journalister från den franska tidningen Paris Match. Journalisterna hävdade fransk suveränitet över Surtsey och placerades en fransk flagga och en Paris Match-flagga på ön. Efter 15 minuter på ön tvingades de evakuera på grund av de explosiva utbrotten.

När den Situationistiska Internationalen 1961 diskuterade möjligheten att
etablera en experimentell microstad föreställde man sig denna på en obebodd ö
utanför Italiens sydkust.
Vulkanön Ferdinandea dök upp ur havet utanför Siciliens kust i juli 1831. England, Spanien, Frankrike och kungadömet Neapel gjorde genast anspråk på ön. Innan konflikten var löst försvann ön, som mest bestod av lös tefra, ner under havsytan igen. Sedan dess har ön legat konstant 8 meter under havsytan. 1987 misstogs den för en ubåt och bombades av den amerikanska militären.

I Superman Returns använder sig Lex Luthor av kristaller från Supermans Fortress of solitude för att bygga en egen kristallkontinent i Stilla havet. Kristallernas massa gör att havsnivån höjs och Kalifornien dränks.

På de flesta kartor över Nordamerika som ritades mellan år 1620–1750 avbildas Kalifornien som en ö. En förekommande förklaring till denna desinformation är att man genom att avbilda området som en fristående ö ville avskräcka från eventuella ockupationsförsök.

För mer info om New Beginings se: http://www.nbgngs.com